Vunda va Naelbitej

Teliz mal Wikikrenteem.

(Siatosamiduceem)
Grablé kal exulera, aneyara
Siatos ba 12 pereaksat 2008 à 22:03
Sab (Prilara | webereem)

← Abdifa amiduca
Noelaf siatos
Wikimistusik (Prilara | webereem)
(Tutezara)
Conha 5: Conha 5:
-{|width="100%"+{{Teliz_toza}}
-|-+
-|rowspan="4" style="background:#FFFFF5; border:1px solid #F0F2CE; vertical-align:top; padding-left:1em; padding-right:1em; text-align:justify; width:72%;"|+
-Lekepon, xanikap dis va nasbeikya tisa 25-dafa is mea kureyena tiyir. +Lekepon, xanikap dis va nasbeikya tisa 25<sup>-dafa</sup> is mea kureyena tiyir.
Bata sersikya meviele al rictayar da rodivlanir nume koe sersafa skiderna tanon bliyir. Bata sersikya meviele al rictayar da rodivlanir nume koe sersafa skiderna tanon bliyir.

Noelaf siatos

Vunda va Naelbitej
Mongolafa vunda


Lekepon, xanikap dis va nasbeikya tisa 25-dafa is mea kureyena tiyir.

Bata sersikya meviele al rictayar da rodivlanir nume koe sersafa skiderna tanon bliyir.

Viele tiyir 25-dafa va vonera ta divlanira ve eruyur nume gadikye ve doziliyir. Konviele remi da koe matela anton gozayar, Garuda, vundasveri, jiomaik dem bruxasulemeem, ta kurera vaon ve guldeyer.

Xanik va kot proyik ke gazaxo kreme ve tagayar nume ve eruyur ede co-krulder kon diwik grukalis lize egluyusa sersikya tiyir.

Proyik yo ve dulzeyed da va ayikye dem anhustoy nasbeik grutrasise va inafa nasbeikya num grudimstase grupeyed. Xanik kle ve benplekuyur da bat guazik zo tupisar.

Battan do inafe anhustoye nasbeikye ve artlaniyir aze gildeyeson va erura ke xanik pu sin ve kaliyir :

- Minaf xanik va nasbeikya al drasur. Va in rodimtrasic ?

Kottan, anhustoy, belcon enon ve dulzeyer nume viele gadikye pu xanik ve kaliyir da intaf nasbeik yo va sersikya rodimtrasid, xanik ve dakteyer :

- Ede rinaf nasbeik yo va jinafa nasbeikya co-dimkaljupad, rinafe taneanasbeikye vaon rokureter ; luxe ar peroy, sin vanpitid zolonaf flibik ke jinafo gazaxo.

Xanik pu nasbeik yo ke guazik va toka sinafa fitcinda se bam ve eruyur.

Taneanasbalik ve dulzeyer :

- Elimon grutrú, va beta jala rotuzá.

Toleik ve dakteyer :

- Tel lokaliaf vultesik tí.

Bareik ve ruyeyer :

- Tel lokiewaf losumuf wisik tí.

Balemeik ve dulzeyer :

- Tel lokiewaf espedasik tí ise va kotcoba grukagrupé.

Alubeik ve givayar :

- Jin, va gael grufixá.

Teveik ve espuyur :

- Jin, va welfa grukoartokayar.

Pereik ve dakteyer :

- Jin, grupaskí da awalt is tael belcon zavzad.


- Voxe jin, va koncoba sumuon grupebidú, tel lojotaf berik adim ve kaliyir.

Xanik ve benplekuyur da sin va sersikya dimtrasid. Taneon, balemeaf nasbeik ke guazik va sid ke matela ve espedayar aze ve dakteyer da Garuda va in al kigdeyer. Azon bareaf nasbeik va Garuda kigdesa va sersikya ve wiyir inde taneanasbalik va battan ve tcekayar ise alubeaf nasbeik va gael ruldas va in is sersikya ve fixayar, abdi da sin ko lava lubeyed, aze teveaf nasbeik ve koartokayar. Remion, viele toleaf nasbeik va sin ve vanvulteyer kire awalt toz titayar, pereaf berik va awalt koe runda nubagiyir ise tel lojotaf berik mou ge ke Garuda va sersikya ve ebiduyur. Batinde berikeem va sersikya pu gadikye belcon ve dimkaljupayar.

Gazik ve tiyir kalapaf ise dum al abdiplekuyur ve rictayar da taneanasbalik va inafa nasbeikya rokurer.

Vexe battan ve dulzavayar da va novera ke intafe gadikye taneon goneruyur. Kle vaon ve poklaniyir aze ve dakteyer da me djuvanpir sersik. Azon pu guazik ve eruyur pu tok inaf anhustoy nasbeik va moavatceka djuziliyir.

Guazik ve dulzeyer da va tceka tidon fu kabur nume tel di ebidur va moavatceka ton gablera kazawatar. In ve kabuyur aze tele lojotafe berikye ve ebiduyur.

Batinde, ute da va sersikya kurer, ve vanpiyir tel moavabitej (okon naelbitej) ise intafe berikye se, ute da vanpid flibik, ve tid peroy buddha bitej. Batdume koe Mongola kalit da peroy buddha bitej tid peroy berik woras va tel lojotaf, va moavabitej.

  Xanto  
Vergumvelt La légende de l’étoile polaire
Sutesik -
Piskura -
Ava Mongolava
Evla -
  Kalkotavara  
Vergumvelt Vunda va Naelbitej
Kalkotavasik Sabrina Benkelloun
Piskura -
Evla 2008
  Krentduga  
Webesik Sab
Krentduga Image:75%.jpg Gotuenana