Sersikya dem urt

Teliz mal Wikikrenteem.

Grablé kal exulera, aneyara

Sersikya dem urt
(Reiz ke "Reizak" ke Andersen)


Sersikya dem urt

Lekeon tiyir sersikye djukurese va sersikya, va sersanhikya. Ta da vaon trasir, va tawava anamelapiyir vexe kotviele koncoba me dojeniayar ; sersikya, jontika tiyid, vexe kas tiyid sersanhikya ? Batcoba tiyir voldrikafa karolara, kotviele koncoba ok arcoba nuvelayad mekotunafa. Gabenapaf in dimdenlapiyir, va sersanhikya loeke co-djudiyir.

Sielon konviele, kultasazon, koafimayar ise ediayar ise muvapayar maneke kovudason, kontan ben tuvel ke widava ve tazeyer aze guazaf gazik miv ve laniyir aze ve fenkuyur.

Sersikya batlize diveon tiyir. Vexe Lorik ! Nuvelayar mancoba leve bata muva, koe bat saz ! Lava tidu usukeem is vageeem traspuyur ise koo vukuduul koayar aze koo buu divayar… voxe in espuyur da tiyir sersanhikya !

— Va batcoba en witit ! guazafa gazikya trakuyur voxe va mecoba ve kaliyir. Ko maga ve laniyir aze va dualteem ve deswayar aze ludevon ic ilava va urt ve rundayar ; va tol-sanoya cipia azon ve plekuyur aze mo urt ve krepkayar aze, vamoon, va tol-sanoya eider bruxafa krinca ware ve plekuyur. Vamoe batcoba sersikya batsielon co-gosenheter.

Gazdon, sin ve eruyud inde in al kenibeyer.

— Rotapon, in ve dulzeyer, mielon itafenkumuyur. Lorik va coba koe bata ilava gruper. Vamoe koncoba olgafa maneke moe varafo alto va jontika faltagla isu ebeltagla dí senheyé ! Eaftafa !

Bam sin ve kagrupeyed da in tiyir sersanikya larde, reme tol-sanoya cipia isu eider bruxafa krinca va urt al peztaleyer. Mana gustafa alma anton rotiyir tela ke garifa sersikya.

Acum sersikye va in ve kureyer, dure tison lanafe da in tiyir sersanhikya nume urt koe yanbajwaxe di zo wonayar lize zo rowir ede metan al ilburer.

Batcoba tir ageltafa rupanha.

  Xanto  
Vergumvelt Prindsessen paa Ærten
Reizak Eventyr
Sutesik Hans Christian Andersen
Piskura -
Ava Danmarkava
Evla 1835
  Kalkotavara  
Vergumvelt Sersikya dem urt
Kalkotavasik Marjorie Waldstein
Piskura Kotava.org
Evla 2008
Klita -
  Krentduga  
Webesik Marjorie
Krentduga Image:75%.jpg Gotuenana


Ara ava se