Loma:Barocco Serna

Teliz mal Wikikrenteem.

(Gluyasikiak)
Grablé kal exulera, aneyara
< Loma:Barocco Serna

Van batu bu vlevef bueem va gluyasiki ruldar :

Va (50 abduef) ik (50 radimef) ik (20 | 50 | 100 | 250 | 500) disukel. Va (50 abduef) ik (50 radimef) ik (20 | 50 | 100 | 250 | 500) disukel.
Wira