Sersikam Luz15

Un article de Wikikrenteem.
Jump to: navigation, search

Sersikam


San-alubeaf luz[modifier]

Tela teveafa winta tiyir sanon loglupafa. Guazafe ayikye sutese va granafa neva se koeon gilirubayar.

- Djay ! batse vestasik ! kozwison va sersikam ve divieyer.

Mo azega sersikam ve debanhayar aze tildewemeyer. Ixam al koyapayar!

- Toklizu pil ? guazafe ayikye ve eruyur.

- Toka tir bata nevapa ? sersikam ve kaliyir. Va tokcoba batlize askil ?

- Jin tí tawavopik, guazafe ayikye ve kaliyir.

- Tokcoba tir tawavopik ?

- Tir grupeik grupes lize se bira ik kuksa ik widava ik mevta ik letaxo tid.

- Batcoba tir dulapanhafa, sersikam ve kaliyir. Adim tir ageltucafa exava ! Aze va winta ke tawavopik ve anamitayar. Va lidilamkafa winta men konviele al wiyir.

- Rinafa winta tir listanhafa. Kas welfa yo tid ?

- Me grugrupé, tawavopik ve kaliyir.

- Ax ! (Sersikam ve zo awuzayar) Ise mevta se ?

- Me grugrupé, tawavopik ve kaliyir.

- Ise se kuksa is letaxo ?

- Dere me grugrupé, tawavopik ve kaliyir.

- Voxe rin til tawavopik !

- Tageltafa, tawavopik ve kaliyir, voxe me tí vestasik. Va vestasik en grací. Me tir tawavopik gopatas va se widava is kuksa is mevta is bira is welfa is letaxo. Tawavopik tir merozikas zolonarsik. Va bazaxo me gibulur. Voxe va vestasik yo koon gilemuder. Gikalerur ise va sinaf setikeks yo stragar. Ise ede setikeks ke tan sin nuvelar dulapas, tawavopik askir da liduca ke vestasik zo kogrupar.

- Tokdume batcoba ?

- Kire rotuxas vestasik va skaya se ko tawavopafa neva yo co-caber. Dere ulirsis vestasik.

- Tokdume batcoba ? sersikam ve kaliyir.

- Kire izkotik jontolon giwir. Nume tawavopik va toloya mevta co-stragar lize anton tir tanoya.

- Grupé va kontel, sersikam ve kaliyir, dan co-tir vestajasik.

- Rotisa. Kle, viele liduca ke vestasik nuvelar kiewafa, inaf kosmaks zo kogrupar.

- Rowit ?

- Me. Esarsafa. Vexe dinet da vestasik kowazder. Tulon ede tir kosmara va mevtapa, dinet da va raporap dimburer.

Tawavopik laizon ve konteweyer.

- Voxe, rin, sumuon pil ! Til vestasik ! Pu jin va rinafa winta fu pimtal !

Aze tawavopik, fenkuyuson va intaf vertok, va ogalt ve ilbodeyer. Vestasikafa nega se taneon kan ogalt zo stragad. Goket, ta stragara kan sida, da vestasik su kowazder.

- Bam ? tawavopik ve koeruyur.

- Ox ! Dene jin, sersikam ve kaliyir, batcoba tir dulapansasa, pinapafa. Va baroy tculk digí. Toloy tegiraf tculk is tanoy kenibes. Vexe meviele rotit lanaf.

- Meviele rotit lanaf, tawavopik ve kaliyir.

- Va imwa dere digí.

- Va imwa se me stragav, tawavopik ve kaliyir.

- Tokdume batcoba ! tela lolistafa !

- Kire imwa se sotid sedielafa.

- Va tokcoba « sedielaf » trogarn sugdalar ?

- Tawavopak se, tawavopik ve kaliyir, tid tela lotciamafa neva se ke kota neva yo. Meviele gricavawed. Riapafa da mevtava zekawer. Riapafa da welfa lavadrasur. Va kotabaca yo gisutev.

- Vexe kenibes tculk grudivmoder, sersikam ve waljoayar. Va tokcoba « sedielaf » trogarn sugdalar ?

- Kenibes tculk oku tegiraf, sedme cin, batcoba tir milafa. Zolone, tir mevtava. Me sobetawer, tawavopik ve kaliyir.

- Vexe va tokcoba « sedielaf » trogarn sugdalar ? sersikam ve tolkaliyir, dan bibeyeson meviele vaon en al ebkayar.

- Batcoba sugdalar va : « dan golde moifa ilblira zo dratcer ».

- Jinafa imwa golde moifa ilblira zo dratcer ?

- Denon.

Jinafa imwa tir sedielafa, sersikam va int ve kaliyir, ise ta intafa rojura kev tamava va balemoya torsta anton digir ! Ise va antaf in deneon al iské !

Batcoba ve tiyir intafa taneafa batcesa kategira. Vexe in ve toltubudaweyer :

- Va toka goworanaca pu jin pirdal ? in ve eruyur.

- Va Tawava winta, tawavopik ve dulzeyer. In tir sposanhaf…

Nume sersikam ve mallaniyir, modovason va intafa imwa.

  Xanto  
Vergumvelt Le Petit Prince
Sutesik Antoine de Saint-Exupéry
Piskura -
Ava Francava
Evla 1943
  Kalkotavara  
Vergumvelt Sersikam
Kalkotavasik Laurent Lermigny
Piskura Kotava.org
Evla 2007
Klita Kalkotavaks
  Krentduga  
Webesik Wikimistusik
Krentduga Compare.jpg Tuenayana


Jonbukiraca.jpg
Sersikam
(Saint-Exupéry)
← 14-eaf luz - 15-eaf luz - 16-eaf luz →

Récupérée de « https://www.europalingua.eu/bad_wikikrenteem/index.php?title=Sersikam_Luz15&oldid=4293 »