Sersikam Luz14

Un article de Wikikrenteem.
Jump to: navigation, search

Sersikam


San-balemeaf luz[modifier]

Tela alubeafa winta tiyir rilitapafa. Tiyir tela lopinafa. Ta vistalera va spor is sporvanteyasik nemafa runda tiyir. Sersikam me kiewaskiyir da vangrupeyer enide, konlize koe kelt moe moniskafa is saneliiskafa winta, spor is sporvanteyasik rozanudad. Wori in pu int ve kaliyir :

- Rotir bat ayik tir giugaf. Wori tir legiugaf dam gazik ik arientik ik ulisik. Icle inafa kobara tir sugdalakirafa. Viele in va spor anteyar, tir inde askir da va warzaf bitej ok imwa nasbar. Viele va spor tenanteyar nume imwa ik bitej komoder. Tir listapafa viunsura. En favlafa kir listafa.

Viele in va winta ve kotalayar, va vanteyasik tarkon ve kiavayar :

- Kiavá. Tokdume va spor su tenanteyal ?

- Tir gransera, vanteyasik ve dulzeyer. Afizkiavá.

- Tokcoba tir gransera ?

- Da va spor gotenanteyá. Sielkiavá.

Nume in vaon ve tolvanteyayar.

- Vexe tokdume su tolvanteyal ?

- Tir gransera, vanteyasik ve dulzeyer.

- Me vangrupé, sersikam ve kaliyir.

- Mecoba tir govangrupena, vanteyasik ve kaliyir. Gransera tir gransera. Afizkiavá.

Aze va spor ve tenanteyayar.

Azon kan keralujorkirafi tiojesiki va jo ve weeptayar.

- Va eaftafa exava ú. Lekeon tiyir keldaskisa. Jin gazdon sovanteyayá ise sielon sotenanteyayá. Bak zavzas afizcek gitildeyé ise bak zavzas mielcek sokenibeyé...

- Ise, malion, gransera tir betayana ?

- Gransera me tir betayana, vanteyasik ve kaliyir. Batse en piza ! Winta ilanilanon lolokalion solhalizir, voxe gransera tir betayana !

- Nume ? sersikam ve kaliyir.

- Noelkeon, mali da in tanwexon varon solhalizir, va tanoy tilderaf verast mea derayká. Kotwexon vanteyá aze tenanteyá !

- Batcoba tir nickafa ! Dene rin tanwexon sokafizar !

- Vol nickafa, vanteyasik ve kaliyir. Ixam mali tanoy aksat pu sint pulvit.

- Tanoy aksat ?

- En. Bar-sanoya wexa. Bar-sanoy viel ! Sielkiavá.

Aze in va spor ve tolanteyayar.

Sersikam va in ve disukeyer ise va bat vanteyasik lisagaf gu gransera ve karolayar. Va titawaltara va dana, impason va rova, lekeon miv aneyayar ve setikeyer. Va nik ve djupomayar :

- Grupel... grupé kane va int co-rotildel ede co-djutildel...

- Kotviele djutildé, vanteyasik ve kaliyir.

Lecen da kontan belcon rotir sagaf is vungaf.

Sersikam ve trenayar :

- Rinafa winta tir pinafa maneke barboron rotanamelanil. Vion lanil umeke lev awaltara kotviele zavzal. Viele va int djutildetel avlatal... nume afizatar lidabrotcion dam djumetel.

- Batcoba me abdustar, vanteyasik ve kaliyir. Va coba koe blira albá, tir kenibera.

- Batcoba tir mefalafa, sersikam ve kaliyir.

- Batcoba tir mefalafa, vanteyasik ve kaliyir. Afizkiavá.

Aze va spor ve tenanteyayar.

- Battel, sersikam pu int ve kaliyir, bak da va koyara loon trenayar, battel gan kot artan, gan gazik, gan greciik, gan ulisik, gan arientik, zo co-vligur. Wori tir antaf jinon nuvelas mekipeaf. Rotir, kire va arcoba lodam int soviunsur.

In batceson ve repaleyer aze pu int tolon ve kaliyir :

- Battel tir tel antaf rovanpitis jinaf nik. Vexe inafa winta en tir pinarsafa. Dika runda tori kottol...

- Va coba sersikam me ebleyer da welidayar, tiyir da va bata kumzilina winta batceyer, moekote tuke kotvielon decit-balem-decem-balem-sanoya titawaltara !

  Xanto  
Vergumvelt Le Petit Prince
Sutesik Antoine de Saint-Exupéry
Piskura -
Ava Francava
Evla 1943
  Kalkotavara  
Vergumvelt Sersikam
Kalkotavasik Sabrina Benkelloun
Piskura Kotava.org
Evla 2007
Klita Kalkotavaks
  Krentduga  
Webesik Sab
Krentduga Compare.jpg Tuenayana


Jonbukiraca.jpg
Sersikam
(Saint-Exupéry)
← 13-eaf luz - 14-eaf luz - 15-eaf luz →

Récupérée de « https://www.europalingua.eu/bad_wikikrenteem/index.php?title=Sersikam_Luz14&oldid=4292 »