Sersikam Luz04

Un article de Wikikrenteem.
Jump to: navigation, search

Sersikam


Balemeaf luz[modifier]

Batinde jin va toleafa zolonaca al raveyé : inafa xantawinta nemon tiyir logijafa dam mona !

Batcoba va jin me rogevapayar. Grupenheyé da, rade wintapa se tulon Tawava is Jupiter is Mars is Venus yoltayana, tid jontika ara sanoya pinafa maneke kan sumedisukesiki sin medrikon zo rowid. Viele kocopik va tana kosmar, ton yolt otuk zo gar. Tulon « 3251 koca ».

Tid vratinhi askisi da folí da winta lizu sersikam piyir tiyir B612 koca. Bata koca bak 1909 kan sumedisukesiki gan turkiaf kocopik anton tanon ve zo kozwiyir.

Batugale in va danedirapa va intafa kosmara bal Walvedeyafa Aba va Kocopa al askiyir. Vexe golde aboz metan vaon foliyir. Milgik sotir man.

Fikunton gu sposuca ke B612 koca, turkiaf torkevik va sane anamstegeyer da arpumon gu koawalkera in europabaskon vagewer. Bak 1920, glabon vagekiraf, in va danedira tolaskiyir. Batviele kottan ve dotrakuyur.

Ede pu rin va bata pinta se icde B612 koca jin negayá ise va otuk odiayá, tir kire milgik yo. Milgik va otuk se sokalbar. Ede icde warzaf nik puon co-kalil, in icde benele meviele co-biber. Meviele sokalir : « Tok tir mam ke inafa puda ? Va tok vefaks in abdualbar ? Kas borddotayer ? In ru rin co-erur : « Toka inafa klaa ? Tokote berikeem ? Toko inafo aldo ? Tokdroe inafe gadikye war ? Bam oxam in co-folir da va in gruper. Ede pu milgik co-kalil : « Jin va listafa raltukanorkafa mona dem vrusipta bene dilk is perfava moe kepaita al wí… » in me co-kiewaskir da va mana mona rietar. Puon co-gokalil : «  Va mona yarlafa gu vuntoy franc al wí. » Bam in co-divier : « Mana listafa ! »

Acum, ede pu in co-kalil : « Wazdera da sersikam al krulder tir da in tiyir felbes ise kipeyer ise va namulol djumeyer. Ede kontan va namulol djumer, tir wazdesa da in krulder », in di tidepitar ise va rumeon rin di askiper ! Vexe ede co-kalil : « Winta lizu in pir tir B612 koca », bam in zo buiver nume mebibeson isker da rin til aulaf. In sotir man. Vaon me satel. Varze milgik rumeik gotir driaf.

Vexe, denon, min vangrupes va bli, va otuk se nulepet ! Co-albayá da va bata rupa bro tacukaf reiz tozú. Co-albayá da kalí :

« Wetion sersikam moe winta nemon logijafa dam int irubayar ise va nik olegayar… » Luxe tan vangrupes va bli, batcoba co-nuvelayar lodageltapafa.

Kire jin me albá da jinafa neva bagon zo belir. Negason va bat setikeks yo nigepé. Ixam weti tevda jinaf nik do intaf namulol buluyur. Ede batlize jin lwí da vaon pimtá, enide vaon me vulkú. Vulkura va nik tir gabentaca. Rotir kottan va nik al me dir. Ise jin rovanpí dum milgik anton dlapes va otuk se. Ware batdume va kseveemak is ogalt yo lusteyé. Tolaskira va zovdara, ba jinafa klaa, viele tison tevdaf va zovdara va budenaf tsay ik fenkunaf tsay anton yovayá, tir olgafa ! Denon yawatá da va lorovektas delt yo geltrá. Vexe me tí lanaf da kiewaskí. Tan vols ar zovdaks vadjer. Va lum roklamá. Batlize sersikam tir ontinarsaf. Banlize omarsaf. Icde kseva ke aboz dere klabú. Nume baton is banon, kiewon lidam roton, uzeustá. Va lana lozolonafa pinta se adim roklatá. Vexe batcoba pu jin gonixeter. Jinaf nik meviele pebuyur. Rotir foliyir da jin tiyí guon oltavaf. Vexe jin, volfikunton, reme yult va namulol me gruwí. Dum milgik rotir tí. Lanon al tuguazawé.

  Xanto  
Vergumvelt Le Petit Prince
Sutesik Antoine de Saint-Exupéry
ASaintExupery.jpg
Piskura -
Ava Francava
Evla 1943
  Kalkotavara  
Vergumvelt Sersikam
Kalkotavasik Staren Fetcey
Piskura Kotava.org
Evla 2007
Klita Kalkotavaks
  Krentduga  
Webesik Seramikya
Krentduga Compare.jpg Tuenayana


Jonbukiraca.jpg
Sersikam
(Saint-Exupéry)
← 3-eaf luz - 4-eaf luz - 5-eaf luz →

Récupérée de « https://www.europalingua.eu/bad_wikikrenteem/index.php?title=Sersikam_Luz04&oldid=5417 »