Sersikam Luz03

Un article de Wikikrenteem.
Jump to: navigation, search

Sersikam


Bareaf luz[modifier]

Jin abrotcion gokeyé ta da vangrupé lizu in piyir. Sersikam, dan pu jin bibepeyer, nuvelayar da va jin meviele gildeyer. Tid xuyavamon tiyayan ravlem se dan va kotcoba pu jin abicabicon razduyud. Batdume, viele in va jinafi sveri taneon ve kozwiyir (jin va sveri me zovdatá, tir en esarsaf zovdaks sedme jin), va jin ve eruyur :

- Va tokcoba bat plek tir ?

- Me tir plek. In talar. Sveri. Jinafi sveri.

Ise pu in taveson da jin rotalayá, tiyí oklaf. Bam in ve divieyer :

- Manon ! Titu kelt al lubel !

- En, jin moron ve kaliyí.

- Ax ! Atedafa…

Nume sersikam liston toz mokipeyer nume jin zo zunepeyé. Kuraní da kota jinafa volkalaca ekemon zo krupteyer. Aze, in ve loplekuyur :

- Kle, rin titu kelt dere pil ! Male toka winta til ?

Koe bula ke inafa anoeluca va afida jin kreme ve wiyí nume levgon bibeyé :

- Male ara winta rin kle til ?

Vexe in me dulzeyer. Va sveri disukeson tidtakayar :

- Ageltafa, moe batcoba, rin me rotilutalapal…

Aze in abrotcion koklokayar. Aze, divucorason va jinaf namulol, va intafa jwa ve toz nhaseyer.

Rin gestil maneke gan bata odiaxacinda icde « ara winta se » al zo evodayá. Kle sugayá ta da loon grupé :

- Toklizu pil, velikam ? Toklize tir « dene rin » ? Tokliz va jinaf namulol djudivburel ?

Arti kobras amlit in pu jin ve dulzeyer :

- Kiewafa tuke yult ziliyin pu jin, bat va mona pu in mielon zanudatar.

- Denon. Ise ede til agralaf, ta da vaon afizon vaniksantul va wazdel pu rin dere zilití. Ise va ayezok.

Dragera nuvelayar da va sersikam lemister.

- Ta da va in vaniksantú ? Mana rietaja !

- Volse, ede me iksantul, in betliz lanitir nume eglutur…

Bam jinaf nik tolon ve kalkipeteyer :

- Vexe tokliz co-rolanitir in ?!

- Betliz. Lenton abduon…

Bam sersikam gorston ve katcalayar :

- Batcoba tir abica, dene jin tir pinafa maneke !

Aze, rotir kexamon ve loplekuyur :

- Lenton abduon in me rotillanipitir…

  Xanto  
Vergumvelt Le Petit Prince
Sutesik Antoine de Saint-Exupéry
ASaintExupery.jpg
Piskura -
Ava Francava
Evla 1943
  Kalkotavara  
Vergumvelt Sersikam
Kalkotavasik Staren Fetcey
Piskura Kotava.org
Evla 2007
Klita Kalkotavaks
  Krentduga  
Webesik Seramikya
Krentduga Compare.jpg Tuenayana


Jonbukiraca.jpg
Sersikam
(Saint-Exupéry)
← 2-eaf luz - 3-eaf luz - 4-eaf luz →

Récupérée de « https://www.europalingua.eu/bad_wikikrenteem/index.php?title=Sersikam_Luz03&oldid=5416 »