Sersikam Luz02

Un article de Wikikrenteem.
Jump to: navigation, search

Sersikam


Toleaf luz

Jin baton bliyí antaf, metan do dan geltron co-ropulviyí, kali yeda koe Saxara letak weti tevda. Koncoba koe melt ariseweyer. Nume oye da mek meltopik oku remburenik doon tiyir, jin egaweyé da va voldrikafa dimempara goyová. Tiyir tori jin uum va blira ok awalkera. Va lava bakon gu barka anton deraykayá.

Acum bak taneaf sielcek moe bixe arte decitoye mille ile beto irubaxo jin komodeyé. Losostanaf dam bopelanik moe ankit iste welfa tiyí. Acum va jinafa akoyenuca ba tidafizara viele atedafa pudama va jin divmodayar, rin gestil. In kaliyir :

- Vay... tori jin va namulol zovdal !

- Eim !

- Tori jin va namulol zovdal...

Jin mo nugeem grableyé dum ede gan gleba zo tazeyé. Va iteem praganhayá. Disukenheyé. Aze va cugunaykaf velik va jin gorston torigis wiyí. Tir tel lokiewaf delt jinon logaveon rotexoneten. Vexe denon, jinaf zovdaks tir lifelbes dam teza. Me rolayá. Viele tiyí tevdaf, milgik yo va jinafa klepa va lingesik al tuburdayad, nume rade budenaf tsay isu fenkunaf va zovdarafa mecoba al raveyé.

Jin kan gevan itapeem va bata awira disukeyé. Me vulkul da tiyí arte decitoye mille ile beto irubaxo. Okie velikam me nuvelayar eglunaf is arteon legaf isu aeles isu siputes isu vudes. Meinde nuvelayar rumeik egluyun isto letak arte decitoye mille ile beto irubaxo. Viele adim kiewaskiyí da pulví, pu in kaliyí :

- Bam… va tokcoba batlize askil ?

Nume in pu jin bam tolkaliyir, zijnapon, dum icde ekemaca :

- Vay… tori jin va namulol zovdal…

Viele bula woerser, metan ebler da meveger. Kore batcoba nuvelayar jonte giugafa, arte decitoye mille ile beto irubaxo, ise awalkwupeon, jin va eluxok is wabujek divucorayá. Vexe bam setikeyé da va tawavopa is izva is patavara is pulviropa nelkon al vayayá nume pu velikam (volaflicamon) pulviyí da me gruzovdayá. In pu jin ve dulzeyer :

- Batcoba tir abica. Tori jin va namulol zovdal.

Oye da jin va namulol meviele al zovdayá, tori in va tan toloy antaf grupaskin zovdaks tolaskiyí. Tel va budenaf tsay. Ise gildeson va dulzes velikam ve woltendayá :

- Me ! Me ! Va fuzol koe tsay me djumé. Tsay sotir wupepaf, ise fuzol sotervapar. Dene jin, pinafa. Jin va namulol olegá. Torion va namulol zovdal.

Acum al zovdayá.

In obrason ve disukeyer, aze :

- Me ! Bat ixam tir akolaf. Va ar askil !

Jin zovdayá :

Nik drion agralon levkipeyer :

- Rabatel… me tir namulol vox namulolye. Tir nolakiraf…

Jin va zovdaks ware tolaskiyí :

Vexe, dum tel abdif yo, in ve zo vewayar :

- Bat tir guazarsaf. Jin va abrotcion blis namulol djumé.

Bam, kabe keuca, jin tiyí soriaf ta da va melt toz grikseá, va bat zovdaks askijiyí.

Aze kabuyú :

- Batcoba tir yult. Rinaf djumes namulol koeon tir.

Vexe wison va koafiwesa gexata ke jotaf malhesik jin ve zo akoyeyé :

- Batcoba kotron tir batinde djumeyé ! Kas folil da jontik werd tori bat namulol tir adraf ?

- Tokdume ?

- Kire dene jin kotcoba tir pinapafa…

- Batcoba lanon stapeter. Jin pu rin va namulolam al zilí.

In van zovdaks va taka ve titalayar :

- Me lipinaf dam trakul… Djay ! In keniber…

Batinde va sersikam ve rungrupeyé.

  Xanto  
Vergumvelt Le Petit Prince
Sutesik Antoine de Saint-Exupéry
ASaintExupery.jpg
Piskura -
Ava Francava
Evla 1943
  Kalkotavara  
Vergumvelt Sersikam
Kalkotavasik Staren Fetcey
Piskura Kotava.org
Evla 2007
Klita Kalkotavaks
  Krentduga  
Webesik Seramikya
Krentduga Compare.jpg Tuenayana


Jonbukiraca.jpg
Sersikam
(Saint-Exupéry)
← 1-eaf luz - 2-eaf luz - 3-eaf luz →

Récupérée de « https://www.europalingua.eu/bad_wikikrenteem/index.php?title=Sersikam_Luz02&oldid=5415 »