Kurenikya ke Nam Xuong

Un article de Wikikrenteem.
Jump to: navigation, search

Kurenikya ke Nam Xương
Vietnamafa vunda


Lekeon, tolonga kotunon kalon blisa tiyir. Pintik su kobliyir viele geja ve tozuweyer. Kurenikye zo koparintayar aze zo stakseyer enide kene jowa doalier. Mielafizon, lirdeson va po ko tira ke nasbeik, inya va dimlanira ke kurenik keyer. Nasbeik tulogijaweyer ise toz pulviyir. Sielon konviele, tizon ve xeftoayar. Edi tiyir tuxadasi maneke kot tuvel isu dilk skotcayad. Radeyeson velik toz evieyer. Enide va in tuvumeltar, gadikya kaliyir da gadikye batlize tiyir ise levnendayar. In rieteyer nume va inafa izga mo rebava nediyir kalison : « Me vudel, tir gadikye ». Velik va izga ve disukeyer aze kaliyir : « Mielkiavá, va Gade ». Karavalduyun velik komodeyer. Batvielu, abdi komodera, velik va gadikye gilimaxuyur ise gikaliyir : « Mielkiavá ». Batcoba vebayar da ayikya kabdu gum izgakoron kotsielon xowayar.

Geja adim ve tenuweyer. Kurenik dimdenlaniyir. Va nasbeik buluyun bak pintugal krenugon is kontegon kosmayar. Velik va gadikye garfelon ilikatcuyur lodame dabluyur : « Va jin guaulal, me til jinafe gadikye. Battel anton mielon pir. » Kurenik, kranavon sagonden is pilkandon bakayan, ve foliyir da kurenikya do artan ortayar nume ve gorayar da me koerutur. Batvielu, mekereleson va nasbeik is kurenik wan vrutas va rena, linulayar fentalapaf is solumaf. Medoplekusuca plataer da meiskeson va mane konviele ayikye ve mallaniyir.

Viel remayad, icde tila ke kurenik guyafa ayikya va int bibeyer ise va dimlanira wan keyer. Volfikunton, gabentuca is gripokolera va yikya konviele ve vangiyid. In ve gorayar da, odiayason va nasbeik pu vuwik, va int kuksawizuson kser.

Givuyuson va awalkera ke kurenik is sidjeson, ayikye dimdenlaniyir. Sielon viele ve gumfenkuyur, nasbeik valeaf wison va awisa izga mo rebava ve divieyer : « Tir Gade ! » Ayikye va intafa eaftafa kunipara bam ve gildayar. Eldeon, ken kuksa va nasbeik vanstayar enide va ixera ke kurenik dilder. Pu in ve abdiplekuyur da kali awalkera zavzatar antafe ise va nasbeik viunsutur ise mekara kurenikya koe takra ikarundatar.

  Xanto  
Vergumvelt Thiếu phụ Nam Xương
Sutesik -
Piskura -
Ava Vietnamava
Evla -
  Kalkotavara  
Vergumvelt Kurenikya ke Nam Xương
Kalkotavasik Jacques Nguyen Tanh
Piskura -
Evla 2008
  Krentduga  
Webesik Nguyen Tanh
Krentduga 50%.jpg Gotuwadana

Récupérée de « https://www.europalingua.eu/bad_wikikrenteem/index.php?title=Kurenikya_ke_Nam_Xuong&oldid=4805 »