KanakafaVunda Kou-indio

Un article de Wikikrenteem.
Jump to: navigation, search

Kou-indio (Uvenda)


V : Kou-indio (uvenda)[modifier]

Batlize drakimwa jeber, batlize jontik skaday rosinkas va sanoy grelt pujed.

Batliz me pujec, va ingaradrak is sinkaraskaday me aneyac !

Lize kou-indio uvenda va pegafa gariza fenkur, batlize tir awalkera.

Uvenda sofelir, loon ontinafa dam kiray ke okilapik ba tidekrayta.

Batliz korik sumuon lanid enide di awalked.

Guazik al lanir : talgeem tiyir empanaf nume in me grubugdayar ; skotcas nimateem mea levgiyir.

Turido nazbeikye me tcabaneyer meie onayar meie va nod koe meftava ik sfi koe taya taplekuyur. Turido valeve wageya afizcekon is mielcekon kenibeyer ise viele aeleyer ko keule (rekleda) ke artel joxayar.

Vexe gadikye konakviele va sfi eruyur voxe batcoba va in funeyer.

— Gadikye, ~ Turido lanviele kaliyir, ~ jontikedje al blil eke ilaneem me zo ropatar, nugeem az nubeem zo co-gopatad, maninde va rinafa klaa mea grupev ; rinaf talgeem tir empanaf, nimateem skotcar ; mea grupestul meie grupavlal, ko awalkikxo co-golanil, co-kenibel nume mea co-aelel ; ise ede co-kuranil, va mezanudayasi takarbesiki digí, kanon co-vordavá nume mea co-mejetel.

Vexe guazik me dulzeyer. Va lotini loitesiki nariyir aze ko tubatakanaf usuk vabduon rundayar aze mallaniyir kire gan nazbeik me zo djumatayar.

Ken bira laniyir aze koe eipkirafa lava va skotcas nimateem tcateyer nume dimon tugalaweyer.

Inde va kou-indio uvenda grukalpujeyer aze kan titrust rotitpujeyer.

Koe grelt yikya yoltana gu Moiek (imwa) tigiyir, metan va kona inafa nigera grupeyer kire kotviele kiceyer. Listaf Moiek. Ise kotedje dankayar.

Mecoba va inafa trakura rotuorikayar vaxeda gadikya va jotaf in al aguntayar roxanason koe art va sfi tori stekefe kurenikye.

Moiek imwa tiyir nuyafa, nuyafa dum suka.

Lansielon, leve taelara, Moiek moo pistokxo ke piluda bagon mallaniyir.

Ko djiga laniyir, listaf Moiek, kire bak gejapa, inon vox mekalison renanu Udau al zo gralomeyer aze al zo estuyur.

Ise ta grablera ko kou-indio uvenda, Moiek mo taka va sona talgukayenafa gu gefestimwa plekuyur, va sona ziliyina gan renanik ba ironokafi sfi.

Ise swavik, bureson va inya ko aludevafa lava, ve askiyid da gefesta ke sona tolimweyed, enide listaf Moiek vaon parmon diskir, enide do sin levo lavek kilder.


  Xanto  
Vergumvelt Kou-indio (le Récif)
Vundak Légendes et chansons de gestes canaques
Sutesik Louise Michel
LMichel.jpg
Piskura Les Petites Affiches de Nouvelle-Calédonie
Ava Francava
Evla 1875
  Kalkotavara  
Vergumvelt Yona kanakafa vunda isu alaakaca
Kou-indio (Uvenda)
Kalkotavasik Bruno Cordelier
Piskura Kotava.org
Evla 2007 (tolbuneks : 2013)
Klita Kalkotavaks
  Krentduga  
Webesik Bcordelier
Krentduga Compare.jpg Tuenayana


Jonbukiraca.jpg
Kanakafa vunda (Louise Michel)
← IV : Susik va awalkikxo - V : Kou-indio (Uvenda) - VI : Batakik →

Récupérée de « https://www.europalingua.eu/bad_wikikrenteem/index.php?title=KanakafaVunda_Kou-indio&oldid=4895 »