Dakteks va Rumeikrokeem

Un article de Wikikrenteem.
Jump to: navigation, search

"Dakteks va Rumeikrokeem", ke Tanaraf Vedeyeem (1959)Etiman gan Jadifa Koka ke Tanaraf Vedeyeem Grustaks ba 20/11/1959 [goraks n° 1386 (XIV)]


Abdipulviks[modifier]

Torigison da, koe Efaya, saneeem ke Tanaraf Vedeyeem va intafa mofolira va rigotaf ayikrokeem is bagaliuca ke ayuca isu voda tolon al etimar, ise da al dakter da tir elvaf gu tukuvara va seltafa abduxoa is pendera va lokiewafa bliragropa se koe lozolonafa nuyuca,

Is Torigison da, koe Tamef Dakteks va Ayikrokeem, Tanaraf Vedeyeem al etimar da kottan pu int va tel sleman rokeem isu nuyaceem rotabdivodar, tulon volwaltrakuson va zaava ik kseva ik ikra ik ava ik alka ik gaderopatrakula ik kotara trakula ik cosafa ok seltafa xanta ik tufa ik nasbalara ik kotara debala,

Is Torigison da rumeik, yoke intafa altokafa is gruadafa melukruca, voki nasbalara, va aptafa monendara isu moropera, va tulon kalvekafa rokopafa nendara, olegar,

Is Torigison da adruca va bata aptafa monendara koe Genève Dakteks ke 1924 icde rumeikrokeem kagrupen gan Tamef Dakteks va Ayikrokeem is ravalduga se ke aptaf kizey yo is ravalduga se ke walvedeyaf grustaks yo ektudas va kiewati va rumeikeem al zo slemar,

Is Torigison da ayikeem va tela intafa locugafa kiewuca pu rumeik en gozilir,

Jadifa Koka[modifier]

Va bat Dakteks va Rumeikrokeem etimar, ta da rumeik va kalaf rumeugal dir ise da ta intaf dulap is tel ke selt va koeon slemana roka se isu nuyaca yo belundar ; va gadikeem yo is olkon ayik yo is korlaf grustaks yo is lizukafa rictaga se is vedeyafe bowere yo moganer ta da sin va bat rokeem kagruped ise sugad da, kan mwedafa is ara sabegara yo darpeon ikatcun rewason va vlevef nelkoteem, va bat rokeem tutarkanad :

I-eaf Nelkot[modifier]

Rumeik va kota roka slemana koe bat Dakteks gopojar. Mana roka pu kot rumeik zo gokagruper, volradeon is volwaltrakuson va zaava ik kseva ik ikra ik ava ik alka ik gaderopatrakula ik kotara trakula ik cosafa ok seltafa xanta ik tufa ik nasbalara ik kotara debala, ke in ok inafa yasa oku volsolkatcason.

II-eaf Nelkot[modifier]

Rumeik va aptafa monendara gobelundar ise va rotisaca yo is drikaca yo kan mwa is kotar mergil gogetcur, ta da ton gropa se va nuyuca is bagaliuca altokon is gruadon is lidon is swavon is selton galon is prekson gruvonewer. Mu batenide mwikatcura, veydulap ke rumeik gotir tela gotusa krafiara.

III-eaf Nelkot[modifier]

Rumeik, mali nasbalara, va yolt is vedeyaca rokar.

IV-eaf Nelkot[modifier]

Rumeik va seltafa musuca gobelundar ise galon grulaumar ise gruvonewer ; batenide pomara is aptafa monendara pu in is inafa gadikya zo goravaldud, tulon kalvekafa vokinasbalarafa ropera se. Rumeik va kalvekafa gestura isu vistalera isu tci yo isu selaropafa ropera se.

V-eaf Nelkot[modifier]

Altokon ik lidon ik selton guntiskaf rumeik va askipera is gaara is aptafa ropera tuadrana gan intaf sok oku debala gokazawar.

VI-eaf Nelkot[modifier]

Ta tamafa nagewera ke ilkuca rumeik va rena is gildara sokolegar. Kan giwodara ke intaf gadikeem isu bloduca lirotison golaumar, kotinde koe vadulaf alpoz is lidafa is ugafa musuca ; rade burkaca rumeikam sol intafa gadikya me zo solparsar. Selt is rictaga va yasiskaf ik laptensen rumeik engoroped. Getcara va vanlizukedasiki ta kiewagira va rumeik pu nasbeikkirapafa yasa yo gan Soka ik ar viley tir gogalpena.

VII-eaf Nelkot[modifier]

Rumeik va fastafa is vrebafa gaara rokar, icle ekon gu taneafa tanda se. Va gaara webesa va intafa jadifa araya is novesa va vonera va intafa grupesaca yo is ilkafa malhera is lidafa is seltafa blodapeztoruca gobelundar nume vanpir favlaf seltik.
Veydulap ke rumeik va tel blodik va inafa gaara isu gadera gonhaper ; bata bloduca va gadikeem abdukon kosiar.
Va kota vefara isu deaserafa tegiraca, enide gaara mukotar, rumeik gorotorler ; selt is rictaga gosugad da va bata rokapojara tukuvad.

VIII-eaf Nelkot[modifier]

Rumeik kotinde gotir tan taneaf nendanik isu grelenik.

IX-eaf Nelkot[modifier]

Rumeik kev kota iskedarinda iku udutinda iku saverinda zo gomonendar ; meinde zo robutcar.
Abdi kalvekafa volcugafa klaa rumeik tir merodosten tori unera ; tori kerelera dasasa va galuca ik gaara ok riojasa va altokafa ik swavafa ik lidafa vonewera oku tori unera meinde zo roteyoder oke meinde zo rorictar.

X-eaf Nelkot[modifier]

Rumeik, kev ksubera se rovanplatisa va zaavafa ik alkafa ik betara solkatcara zo gomonendar. Ton swava va gildara is gindera is walsanefa nuca is dili is tamefa beruca is peztaba da va intafa fa isu fitceem mu nuxikeem gonektur, zo gogaar.
  Xanto  
Vergumvelt Déclaration des Droits de l’Enfant, 20/11/1959, New York (résolution n° 1386)
Sutesik Tanaraf Vedeyeem
Piskura Tanaraf Vedeyeem
Ava Francava, Englava
Evla 1959
  Kalkotavara  
Vergumvelt "Dakteks va Rumeikrokeem", dakteks ke Tanaraf Vedeyeem (goraks n° 1386)
Kalkotavasik Daniel Frot
Piskura -
Evla 2008
Klita Kalkotavaks
  Krentduga  
Webesik Troubadour
Krentduga Compare.jpg Tuenayana

Récupérée de « https://www.europalingua.eu/bad_wikikrenteem/index.php?title=Dakteks_va_Rumeikrokeem&oldid=4674 »