San-bareaf vilt

Teliz mal Wikikrenteem.

Grablé kal exulera, aneyara

San-bareaf vilt
Siniaf reiz


Batcoba lekepon sokiyir, ise konviele, varafa gola ke Nipona toz tiyir wivga ke divulafa vudera. Sulem yo zo vumbeyed aze boreon ayik yo dere mea ropabeyed : intafo papteyeno is mialon vumbeyeno alto zo katrasiyir.

Jontiktan va walpira ke degrik ok rostaza foliyid, vexe tan lokiewaf tcabanhesik ke Nipona, elimon blis koe bata gola, va bata rietova se me foliyir. Va vumbenik yo toz kogrupayar, va alto rindeyer nume ve trakuyur da gunik lanon tiyir jaktol ok ar karvoldunolap artpujeyes mal tadava (metan grupes tokinde). Kotlizo onkayar voxe meviele ve wiyir.

Konviele, wori, in ve tiyir lanaf da batviele coba co-titir kiewafa. In grupeyer da sulem tiyir poke inafa vowida nume abdi tcabanhera dene gadikya vielon ugalzeyer. In va in daavon ve emudeyer, vaon katctamayar, nume va estunhu muon egayar. In ve gorayar da kenibemer.

Ba mieltoza in ve divmodeyer aze va zielt is vilt yo toz egayar. Va san-toloy vilt ve patayar, ise laizon ve nuvelayar da zo disveyer. Ve anamdisukeyer ise va ebeltaf karvolam ke gadikya divmodeyes is wirkason divlanis anton wiyir. Va intafa vudera se ve nuleyer vexe abdipeztalera va in ve walzeyer da batcoba titir dika nume va tanoy ar vilt ve nariyir.

Miel tiyir ebeltaf is amlitaf, dace dolge tcabanhesikanh. Viele in va eaftafe jaktolie laizon ve gildeyer ise va disves granaf musaf iteem, levgon awis inde melizu gepoyteyes, ve wiyir. Ise in va in vanayar.

Tcabanhesik va intafa stujera ve videyer ise toz viltayar. Vexe kot vilt yanton mamayar ise musaf karvoldunolaf iteem ware vanayar. In toz paelpayar : kas tana merotana rostaza ke vunda tiyir ? In va rupa se ve setikeyer, va rupa negana icde bakeneko gulaf karvol mielon ayikvumbes is afizon bevulas unaykaf karvol.

In koton ve viltayar, bat yantaf lor tis antaf daneks. Bam va san-bareaf vilt emayan koe tan ucom ve setikeyer. Iteem tiyir pokepon, ise tapeduca ware tiyir livarafa, viele in adim ve kiewaskiyir da ko zielt va vilt plekur aze viltar.

Voxe batviele itabudera ve tiyir.

Tcabanhesik va tey ve vanteyayar nume ve disukeyer. En tiyir gulaf karvol, bakeneko ke vunda ! Ise tiyir awalkaf. Pokeon tiyir yantapozla moe dana san-toloy viltramiruk zo rowiyid.

Tcabanhesik ve dimdenlaniyir aze pu gadikya braston ve dakteyer da al war. In ve tiyir kalapaf ise dere ve loplekuyur :

– Pará, pu rin va idulafe aabre me rozanivatá kire vol grupé lize va yantafi modivatcesiki ke gadela al iské, oviskafa eke kontan milklaaf gu jin en vulkur ! Ise tel agralaf ebeltaf karvolam jinon koemudeyen dere su mallanir.
  Xanto  
Vergumvelt La treizième balle
Sutesik -
Piskura -
Ava Niponava
Evla -
  Kalkotavara  
Vergumvelt San-bareaf vilt
Kalkotavasik Laurent Lermigny
Piskura -
Evla 2007
  Krentduga  
Webesik Kotavafamik
Krentduga Image:75%.jpg Gotuenana