Loma:Sutesik-Z

Teliz mal Wikikrenteem.

Grablé kal exulera, aneyara

loma


volveylomeem

Bata loma va 1 volveyloma digir.

Z

Lomolkeem « Sutesik-Z ».

Tid 2 teliz koe bata loma.

Y

Z