Loma:Sutesik-V

Teliz mal Wikikrenteem.

Grablé kal exulera, aneyara

Loma


volveylomeem

Bata loma va 1 volveyloma digir.

V

Lomolkeem « Sutesik-V ».

Tid 0 teliz koe bata loma.