Esturarostaza is listikya

Teliz mal Wikikrenteem.

(Siatosamiduceem)
Grablé kal exulera, aneyara

Sab (Prilara | webereem)
(Tacawitavafa rupa)
Radimifa amiduca →

Siatos ba 7 santaneaksat 2008 à 16:13

Esturarostaza is listikya
Tacawitavafa vunda (Aljazaira)


Tcabanhesik moe intaf wegidol mallapiyid. Koe tcabanhexo ta baspera va yon wegidol ilnariyid ; kali titawaltara luxeon tcabanheyed aze ko pemaxo dimlaniyid. Konviele, tan laniyir viele va yona koinga ke esturarostaza ve kozwiyir, va kota koinga barborakorafa, nume toz sledayar. Laniyir nume ve trasiyir lize in va divlujeem gijaf dum esturarostazafa esba al daykayar. Pok dositikeem ve dimpiyir.

– Va conhuta ke esturarostaza al trasí, in ve kaliyir ; pic, kal in lanit ! – Me, sin ve dulzeyed, me lanitiv kire me tiv lopof dam in. – Va san-balemoy viel vanzilic, tcabanhesik ve kaliyir ; ede co-dimpití witic, edeme, va jinaf wegidol do tcabanhexa vanstatac !

In eldeon ve mallaniyir ise va esturarostaza toz sledayar. Mali balemka laniyir viele va betsa ve kosmayar liz ve kolaniyir. Koeon tisa listikya ve kaliyir : – Toktan va jin batliz stakser lize gan bata esturarostaza fu zo estul ? – Rin, en, tcabanhesik ve dulzeyer, toka rinafa izva tir ise tokkane esturarostaza va rin batliz al vanburer ? – Weti barka, in ve dulzeyer, in va jin al gulder ; tiyí aguntanik ke nasbeik ke ziavik, bam rostaza va jin al kigder. Koe betsa al zavzá, in va sinka givanburer nume batlize wan zavzá nume in va jin me atar. – Toklizo in gikolanir, tcabanhesik ve kaliyir, viele batliz dimpir ? – Kelda tir bata, in ve dulzeyer.

In ist betsa ve kolaniyir aze va zielt ve vajoteyer aze keyer. Ba tidawaltara, esturarostaza ve artlaniyir. Tcabanhesik ve ervoayar aze ve zeltayar nume wal iteem va rostaza ve uzayar viele in debanhayar. In illanison ve wiyir da in va toloy ayik ta burmera is estura al vanbureyer. In do bata ayikya koe betsa varamielon zavzayar. Eldeon, sin va vielcek ta divoksera va preyutayana erba uneyed aze va rotisa kotcoba divbureyed ise ve mallaniyid. Ba san-balemka ve artlnaniyid liz va intaf kes dositikeem al iskeyed.

– Va tcabanhexa iskec, in kaliyir, voxe pic, ko betsa dimlanit !

Artlaniyison sin va yono ervo isu vage toz tiolteyed aze mo yon wegidol va eem ve vajayad aze dim wida ve mallapiyid. Iste kelda dositik va ayikya bas tcabanhesik ve djukigdeyed. Mijera ve sokiyir, moe kelda sin va sint alieyed. Goa vanmiaeon ve pulviyir. Battel va balemoy ayik ve atayar aze va kelda ve trenayar, antaf do ayikya, kali artlanira va wida lize sin va sint ve kureyed.

  Xanto  
Vergumvelt Histoire de l’ogre et de la belle femme
Sutesik -
Piskura -
Ava Tacawitava
Evla -
  Kalkotavara  
Vergumvelt Esturarostaza is listikya
Kalkotavasik Sabrina Benkelloun
Piskura -
Evla 2008
  Krentduga  
Webesik Sab
Krentduga Image:75%.jpg Gotuenana