Vunda va Apetahi tiare imwa

Teliz mal Wikikrenteem.

Grablé kal exulera, aneyara

Vunda va Apetahi tiare imwa
Polinesiafa vunda ke Raiatea ewala


Konviele tiyir yasa blisa koe Raiatea. Bata yasa va toloy nasbeik diyir : va nasbeikya is nasbeikye. Batugale tiyir luntapafa is djumemudesa yasa nume kotaf korikeem ke Raiatea va sin albapar.

Sielon konviele gadikeem ve gorayar da ta onara gazdeldeon lanitir kire saz co-titir kiewaf remi da tucuara va mona toloy rumeik deneon co-zavzatad.

Toz afizar nume gadikeem ta onara ve mallaniyid. Gadikya pu nasbeikya ve kaliyir : « Me dwic, kalion dimpitiv. Mali da va kabay ditiv di dimlanitiv ».

Rumeikya mekeson va mallanira ke gadikeem bam ve dimdenlaniyir, berikye ve artlaniyir aze ve eruyur : « Tokcoba tori rin sokir ? »

Berikya me ve dulzeyer. In toleon milon ve bibeyer, inya boreson bam ve dulzeyer : « Jin va gadikeem mea rená kire in mu min me tir agralaf ise va min me viunsur, krupté da in me tir gadikeemanh ».

In ko maga bam ve laniyir viele va kobara al zo tenukeyer ise berikye milinde ve askiyir.

Ba dimlanira ke gadikeem, Apetahi is berikye bam kenibeyed. Gadikya is gadikye mo bixe va tota ve impayad aze va kabay ve treduyud aze dimdenlaniyid. Va mek lor ve gildeyed nume gadikya bam ve trakuyur da toloy nasbeik kenibeyed. In tori int is kurenik va sielestura egayar, metrakuson da nasbeikya tiyir divmodeyena.

Maire gadikya va nasbeikeem ve malhopayar metrakuson da Apetahi melorason disukeyer. Apetahi trakuyur da gadikya tiyir intotcafa. Tokdume gadikya va milcoba askiyir ? Apetahi va kotcoba sielarinton kaliyina gan gadikya ve setikeyer.

Gazda ve tiyir, Apetahi melorason ve otceyer ise den ziavikye ta negara va kalinaca ke gadikya ve vulteyer. Gadikya ve divmodeyer aze ta tuidulara va lava va Apetahi ve rozayar.

Kida ! Nasbeikya mea batlize tiyir ! Ve ranhayar aze laniyir ta da wir lize Apetahi tiyir. Nasbeikye va dulzeyer da berikya den ziavikye al mallaniyir. Maire va kurenik ve divmodayar ise den intafe berikye ve mallaniyir.

Ba artlanira, inafe berikye pu in ve givayar da sinafa nasbeikya van Temehani mevtava levion su mallaniyir.

Gadikya ke Apetahi pu intafe berikye ve eruyur : « Va tokcoba in al kalir ? »

Berikye ke Maire ve dulzeyer : « Winafa nasbeikya tid mevtava al mallaniyir kire va win tabiyir. »

Kreme gadikya kalison va mecoba va mevtava vanvulteyer, ta da va nasbeikya vebidur. Grupeyer dume nasbeikya mo Temehani mevtava al mallaniyir. Apetahi, artlaniyisi, va fe bam ve suxayar aze va intaf meem ve gabeyer aze ko fe ve plekuyur, aze kan bixe va fe ve tukotrayar aze kabdueon ve awalkeyer.

Moi da gadikya su artlaniyir megrupeson da intafa nasbeikya moe Temehani mevtava al awalkeyer, in vaon konakviele ve rozayar. Meka puda ve dulzeyer, Maire va diuzaalxo bam ve vanlaniyir. Kax, va listafa jebesa imwa dem aluboya vioma sumeon ve wiyir. Va imwa ve vanlaniyir ; gexata ke nasbeikya bam ve awiyir. Viele va bata zijnafa gexata in ve boreyer ise pu nasbeikya ve ixereruyur kire batcepeyer da batinde vaon al duxayar. Ba dimlanira, pu kurenikye va warzotaj ve dakteyer : « Minafa nasbeikya moe Temehani mevtava al awalkeyer ».

Gevapane gadikye va kurenik me ve foliyir nume bam ve eruyur : « Tokkane grupel ? » Kurenik ve dulzeyer : « Tid Temetahi mevtava lanil aze listafa batakafa imwa dem aluboya vioma awitir ». Artlanison, in va imwa pimtayana gan kurenik ve wiyir nume en ve gildayar da intafa nasbeikya tiyir, bam va ruxa ve vanlaniyir aze ve parayar da sin va in al rotuyud. Ba dimlanira koe wida in ve dakteyer da va Temehani mevtava kotafe sane eldeon co-tidlanitir ta da va inafa nasbeikya imwakorafa dum tiare imwa dem aluboya vioma wir. Metan va bata draga ve obrayar.

Batsielon ta tcabanhera mo Temehani mevtava ayik ve laniyir, kadime diuzaalulim yo va listafa imwa jebesa dum moava bam ve wiyir nume va kalinaca ke Terii koe wida davon ve setikeyer.

In ve dimdenlaniyir aze pu widikeem ve kaliyir da Apetahi tiare imwa moe Temehani mevtava kruldeyer larde in vaon miv al wiyir. Kottan ve kategiyir aze mo Temehani mevtava ve mallaniyir. Artlanison bata jebesa listafa imwa sumeon ve awiyir.

  Xanto  
Vergumvelt La légende du tiaré Apetahi
Sutesik -
Piskura -
Ava Francava
Evla -
  Kalkotavara  
Vergumvelt Vunda va Apetahi tiare imwa
Kalkotavasik Sabrina Benkelloun
Piskura -
Evla 2008
  Krentduga  
Webesik Sab
Krentduga Image:75%.jpg Gotuenan