Vlardafa mona ke Elkorri

Teliz mal Wikikrenteem.

Grablé kal exulera, aneyara

Vlardafa mona ke Elkorri
Euskadiafa vunda
  Xanto  
Vergumvelt La maison vide d’Elkorri
Sutesik -
Piskura -
Ava Euskarava
Evla -
  Kalkotavara  
Vergumvelt Vlardafa mona ke Elkorri
Kalkotavasik Damien Etcheverry
Piskura -
Evla 2006
  Krentduga  
Webesik Troubadour
Krentduga Image:75%.jpg Gotuenan


Lekeon koe Nafarroa, facilafe is givajayane yikye tiyir. Kaliyir da eglunafa gloga ik dimpisik me krulded. Tiyir stropansafe vexe milwidikeem dere tiyir kire div wida raporanon ve zo aloyayar.

Div kota wida malmiman, in va Elkorri, va sostaxo wale Lizarrosti molt is Etxarri-Aranaz, ten artlaniyir. Batlize vlardafa mona tiyir. Metan ebleyer da kolur kire, sedme kalikseem, eglunafa gloga koeon krabeyer.

Jotikye mekivason ve kolaniyir. Batlize koe bata mona djubliyir. Viele koe teyak va estura toz egayar, va puda tidon pisa lize vikiz divar ve gildeyer :

– Lubeté oke me lubeté ?

– Edeen djumé, en, edeme, me.

Ko guboy se ke teyak ayataka ve lubeyer. Bam jotikye vaon ve fokevayar aze ko alava ke burmotaxo ve mimayar.

Ware, va mila puda ve gildeyer. Milinde ve dulzeyer. Davon tidu keldega ari altoki lubeyer, aze ware milinde vaon ve tiolteyer.

Ware wakara sokiyir vieli kotaf altobeweem ve tiyir lubenaf. Va int kalion ve belceyer nume va ayik ve tezodayar, dan pu yikye ontinapudon ve kaliyir :

– Rin kalil da me tí ; volse en tí.

– En, rin til, warzaf kerelesik ve dulzeyer. Vexe arte peroya bora kabdueon zavzal !

– Va bata genva plekul, dimpisik ve kaliyir.

– Vaon plekul, ede djumel, jotikye ve dulzeyer.

Nume dimpisik va genva ve plekuyur. Radimelanison gan jotikye, ko ari monaki ve laniyir lize pu dositik ve kaliyir :

– Kan bata genva batlize suxal !

– Suxal ede djumel ! artan ve dulzeyer.

Dimpisik va fe ko tawa ve grifunheyer aze va moavesba ve kosmayar. Pu jotikye ve kaliyir :

– Bata moava tir tori rin : wetce digisik va rin koflí. Arbe yolt in co-tir vodiskaf. Tuke rin, va narmafa tildera noelkeon fu ropojá, va batcoba kalison utsala ve griawiyir.

Bam jotikye va intafa wida dimlaniyir lize batviele ve zo emudenheyer.