Tel Rotik dank 04

Teliz mal Wikikrenteem.

Grablé kal exulera, aneyara

Tel Rotik
Bamanavafa kuda (Malia)


Balemeaf dank

Va tel rotik !
Toktan va tel rotik gruper ?
Va tel rotik !
En ! Va tel rotik vol grupet !
Gazdateveavielon,
Tel rotik waveon ve divmodeyer,
Va vola tcateyer,
Va nugeem tcateyer,
Va nubeem tcateyer,
Bevulason tujdesik. Inafa taka ve zo tipokeyer.
Bevulason warzaf dewelenik,
Va alma ke namulol ve nariyir,
Koe vultexo moon ve debanhayar,
Kabdue intaf kiray, aze toz blikeyer :
« Allax kalir da senhat,
Da ayikya batliz senhar… senhal ! »
In va intafa praka ve nariyir :
« Ede ayik va jin me karolar,
Ayikya karolatar ;
Ede ayikya va jin me karolar,
Miv karolatá ».
Suroga askison va ‘weyeweye’ ve arttalayar
Pu in ve kaliyir : « Tel rotik nik, kiavá ! »
Grewá, kiavá !
Tokinde tir ‘dolo’ arienta ?
Ta da grivutel, va kiray kolanil !
Suroga ve kolaniyir.
Va tiawama ve nariyir,
Ko ekot vaon ve plekuyur,
Kotron ve uliyir.
Aze ve kaliyir : « rinafo dolo tir donafo ».
Va vakrillaniyir
Ayateson poke rumela dem ‘dolo’.
Wil ve artlaniyir
Ise ve kaliyir : « tel rotik nik, kiavá ! »
Kiavá !
Tokinde tir ‘dolo’ arienta ?
Ax ! dositik, va jinafo ‘dolo’ al eganhá,
Kas suroga me al piyir
Ta da va gariza plekur
Nume va inaf zavzaks dure ulitil ?
Va tokcoba ? Ke suroga !
Ex, kiewafa, bata ‘dolo’ arienta tenulenheter,
Toklize in ?
Kas batlize leve rumela me ayater ?
Wil ve kolaniyiir,
Wison va suroga, ve divieyer :
Ax ! suroga, diwedaja pu rin !
In va in ve oralayar nume ve spikonayar
Aze tanon ve fixayar.
Wil va finhega kotrayar aze uliyir
Aze poke rumela vion ve kurdayar.
Tazera va wil is ixerura pu inafa ita me rotid…
Karvukol ve artlaniyir.
Ve kaliyir : « Ex ! tel rotik nik,
Kas va mielcekanh al askil ? »
Tel rotik ve dulzeyer : « Va donaf ! »
Tokeke ‘dolo’ arienta tir ?
Ax ! Dositik !
Wil gazdon me al divmoder enide va oralaj plekur
Ko jinafo eganhayano ‘dolo’ abdi rin
Kalison da batcoba tir kiewarsafa tori rinaf art ?
Ex, ex ! Bata ‘dolo’ arienta jiadawenheter.
Dace wil fornar !
Toklize in ?
In intotcon ayater
Banlize poke rumela.
Karvukol ve kolaniyir,
Deksaf gu tsondera mielon
Is preyutara afizon
Va wil ve ipeyer aze ve vangiyir :
« Rotuxara, rotuxara, meú, meú ! »
Karvukol va kapray ve empayar
Ise taneon vumbeyer.
Azon, va finhega ve tukotrayar aze ve grikotrayar
Aulon ayateson pok rumela.
Karvolap vanion ve artlaniyir.
Gaveon batvielon, gaverson eldeon
‘Nhaa’, ‘nhaa’ !
Karvolap ve kaliyir :
Tel rotik nik, kiavá !
Til drumbaf, nik !
Tokinde tir ‘dolo’ arienta ?
Ax ! Dositik !
Karvukol me al pir enide va garizaja plekur
Nume tori rin al fur ?
Ax ! Ax ! yoltoe karvukol ?
Mana jlokaca ! Toklize in ?
Poke rumela me ayater
Banlize ton sivaja ?
Karvol va kiray ve kolaniyir
Va kurdanaf karvukol ve trasiyir
Aze va in ve ipeyer aze cuon ve bergempayar !
Aze ven vumbeyer.
Aze va finhega ve nariyir aze dem ‘dolo’ ve tukotrayar,
Aze ve grikotrayar ise ve divieyer :
« Tel rotik jinaf nik, rinafo ‘dolo’ tir donafo ! »
Vakol ve dimlaniyir aze batlize ve senhayar.
Narmol welveson ve piyir.
Ve kaliyir : « Tel rotik jinaf nik, kiavá ! »
Grewá, kiavá !
Ta ‘dolo’ arienta pí.
Bolokalan jinaf nik
Vakol va rin al kantapar.
Vakol va pezayaj al plekur
Ko jinafo sutkafo ‘dolo’ abdi da pil.
Toklize in ?
In koe kiray tir.
Narmol oriwon ve welveyer
Aze ve kalubeyer ise ve kotirkayar.
Moe pikay ke kiray,
Va vakol ve wiyir
Aze va in welveson ve ipeyer
Aze ve lipupuyur.
Va finhega ve nariyir
Aze dem ‘dolo’ ve tukotrayar aze ve grikotrayar.
Kretsakoraf snavol koe kiray dere ve senhayar
Aze va iteem oltavaf gu toloy gazdabitej ve fekeyer.
Tciu tciu tciu ! Dikdatol ve artlaniyir
Aze ve kiavayar aze ve denhayar.
Molajiomaik ve artlaniyir,
Lorzamhala ve artlaniyir, jaxok ve artlaniyir.
Bantan moi battan.
Kottan va tel rotik ve kiavayar.
Tel rotik icde sinafa kiavara ve dulzeyer
Ise ve kaliyir :
« Bisimilayi ! Bisimilayi !
Nik, win evarton artlanic,
Tori kot win umo ‘dolo’ titir. »
Kottan ve debanhayar.
Jaxok toz pulviyir :
« Ex, kot weltik,
Bato ulitino ‘dolo’ va jin tucubesar.
Bak da min men tit grijaf,
Kottan va intafa ‘tana’ pu ar min kalir
Ta abdiweyonara va kota motcara !
Bat artan va in ve gezayad.
Rin taneon, va intafa ‘tana’ kalil !
Jaxok ve kaliyir :
Tela lokantara
Tir metarkara :
Jin tí pinapaf
Vexe metan va jin metarkar !
Pinik va poraca sokalbar. »
Dikdatol ve kaliyir :
« Va iteem lotipí,
Va jinaf toloy gum mielon tuwisanhas.
Metan va gopolk momimar ! »
Narmol ve kaliyir :
« Luxe jin, viele batliz al pí
Va ikagadikya al denlaní enide va inafu lujoroykirafu modivatcesiku beitú,
Metan va batu decenar !
Batcoba va jin volpuveper. »
Lorzamhala ve kaliyir :
Jinaf lotiks
Loeke tir bata marna ke ikagadikya.
(elimon tir inaf ault)
Va in al odiú.
Inya al juiker da obrapason va in sú.
Metan uzar ! »
Moi bata pulvira, krapol ve kaliyir :
« Abiccoba pu Jiomaik volpuver,
Metan va iteem ben tel jinaf feker ! »
Va tel rotik !
Va tel rotik me grupel ?
Tel rotik ! Tel rotik me zo gruper
Va tel rotik ! Toktan va tel rotik gruper ?
Tel rotik !
Tel rotik me zo grupemer !
Va tel rotik !
Va tel rotik me grupel ?
Tel rotik !
Benje ! Tel rotik me zo gruper !

  Xanto  
Vergumvelt Mɔkɔ juku
Sutesik -
Piskura -
Ava Bamanava
Evla -
  Kalkotavara  
Vergumvelt Tel Rotik
Kalkotavasik Abdoulaye Coulibaly
Piskura -
Evla 2008
  Krentduga  
Webesik Soundiata
Krentduga Image:75%.jpg Gotuenana


Tel Rotik (bamanavafa kuda)

← 3-eaf dank - 4-eaf dank - 5-eaf dank →

Ara ava se