Tana klokara

Teliz mal Wikikrenteem.

Grablé kal exulera, aneyara

Tana klokara
Siniaf reiz
  Xanto  
Vergumvelt Un rêve
Sutesik -
Piskura -
Ava Siniava
Evla -
  Kalkotavara  
Vergumvelt Tana klokara
Kalkotavasik Sabrina Benkelloun
Piskura -
Evla 2007
  Krentduga  
Webesik Sab
Krentduga Image:75%.jpg Gotuenana


Lekeon ravesik digis va lo randay koe eyelt tiyir. Intaf tavesik tiyir boksapaf ; ba tana sagwemera, ravesik yo va peyara ekeyed.

Konviele, tel beyas godevrik ve zo derkeravrinayar. Feliik, zideravorotces, ve askiyir da in davon zo aneyar, aze keson koe bontapa ve debanhayar.

Ravesik ve kolaniyir aze kabdu feliik badeson, me pulvison va derkera ve kaliyir :

- Jin lowaveon djupiyí vexe undeyé inde va jinaf decitoy moavatalolk xuyavon kserayan tel lokiewon royazgá.

Zidera ke tavesik ton vecarinda ve krezeyer viele va « moava » ravlem ve gildeyer.

- Toklizu va bata moava dagil ? in blion ve eruyur.

- Jin va in kosuxedanaf koe sid al trasí, ravesik ve dulzeyer.

- Va toka yazgara va in modoval ? feliik ve kaliyir.

- Jin tí ke wawafa yasa, ravesik ve kaliyir, cin va mek yasapilkot digiv, acum kurenikya is jin al gorav da va alub-decemoy moavatalolk ta lustera va taway, is tol-decemoy ta kolnara va mona, is decemoy ta gutoara, is decemoy ta lustera va levetirik yo ektutuv. Kan zavzas decemoy talolk, miala zanudatar ta lustera va neva se kire daletoe lujon djukobá, ise va ara miala pu jinaf tavesik grewaron gu inon zilina tavera se firvití. Tid jinafa xialara se.

- Kas batcoba rotir ? Jin me tí bagaliaf gu mana brudira ! tavesik ve kaliyir.

In va ravesik tori kulupafa esture ve ganeyer. Kottol pulviyir ise kipeyer ise belcelon galuculiyir. Riwe izkaf, feliik laizon ve eruyur :

- Rin ipeson al pil ; kas abdi da mallanil va moava icle al kokoldal ?

Ravesik ta dulzera ve ranhayar :

- Kax ! Jin va jinaf azed yo varon men al tenukeyé viele kurenikya rwodeson va jin al divmodar nume, viele al itafenkú, moava al griawiyir ! Va kold me al olegá..

Woltendan, tavesik ve eruyur :

- Moava va dana pulviyil, kle tiyir klokara ?

- En ! ravesik ve kaliyir.

Tavesik va tolgenisa ziderapa ve peztaleyer, vexe oye da ravesik tiyir intaf ganenik, kev in me ve roziadgayar. Vion, ve tiyayar :

- Rin va peztakanha se dolge rinaf tavesik dil, koe rinafa klokara se ; viele kramon di tukulawetel, va jin lanon me vulkutul.

Ise ware, in va galema ke godevrik ve tukotrayar.