Stagik is astol is ilblis velik

Teliz mal Wikikrenteem.

Grablé kal exulera, aneyara

Stagik is astol is ilblis velik
Sereravafa vunda (Senegala)


Konviele lekepon tiyir velik agvundun gan akola, gan akolarsa. Gadikye va fraskesik aneyayar. Guazaf fraskesik artlaniyir, va velik rindeyer aze va gadik rozayar aze kaliyir :

— Rinaf nazbeik tir akolapaf. In tir akolapaf eke gloga va in bulur. Kle in fu awalker. Va int mea cuul !

Gadikye voseyer ise kaliyir :

— Me fiste ! Batcoba me gosokir ! Va jin pomal !

In dulzeyer :

— Kle ! Va koncoba rotaskí, ede nalé, va gloga ke rinaf vaniksantuyun astol kadime kiray maltiolté, pu velik deá nume in dimon di ranyar. Vexe abdiwalzé : nutitir ayik voxe titir milbaviskaf. Efe rokobatar dum kotar ayik, vexe pilkovon blidatar. Gadikye dulzeyer :

— Va batcoba lodam inafa awalkera abdualbá.

Guazaf ayik divkiavayar, aze, mielon, va gonaskira askiyir. Direvielon, astol, ton tidon talgeem, glebayan gan awalk, zo trasiyir. Akolik zo kamadayar aze debanyayar. Va lava mbi atoeyer aze uliyir. Va sinka mbi egayar aze estuyur.

Batvieli, mek mical va bat rumeik al puiler : in galer. Wan blir. Wori kottan dotrakur da in tir ilkuciskaf. Tir ctempaf lion dam astolikra. Neke tir loklaaf.


  Xanto  
Vergumvelt Le féticheur, l'âne et l'enfant agonisant
Sutesik -
Piskura -
Ava Sererava
Evla -
  Kalkotavara  
Vergumvelt Stagik is astol is ilblis velik
Kalkotavasik Marjorie Waldstein
Piskura -
Evla 2013
  Krentduga  
Webesik Marjorie
Krentduga Image:75%.jpg Gotuenana