Niaaf jaktol

Teliz mal Wikikrenteem.

Grablé kal exulera, aneyara

Niaaf jaktol
Koreaf reiz


Konviele jaktol ko lird ve lubeyer nume abdizilison va gablera, va pokof koyasik ve yaneyer enide zo pomar ta da divlanir. Koyasik va abrotcafa gama nariyir aze ko lird titplekuyur, nume batkane jaktol rodivtidumayar. Vexe moi giwara, jaktol van koyasik ve rwodeyer aze ve jaktolieyer :

− Aelepé, va rin fu vumbé !

Koyasik kevotceyer ise pu jaktol ve dakteyer :

− Rin anton til niaik ! Vol askil !

Nume, oye da jaktol va kevotcera afanayar koyasik va gemu leve rapor pokeon irubasu ve rozeyer.

Koyasik va niaaca ke jaktol pu gemu pwadeyer vexe kalison da aeler ise va koyasik djuvumber jaktol karakeyer.

− Va bat uum govayanhá, gemu ve kaliyir. Pu jin nedic toklize is tokinde batcoba al sokir ?

Nume sin domon ic lird va in kojupayad. Gemu pu jaktol ve eruyur :

− Tokinde batcoba al sokir ? Opelon nedic lize tiyic.

Jaktol ko lird ve grableyer aze ve kaliyir :

− Batlize tiyí, arte ludev, wil.

Koyasik div lird va gama ve divimpayar kalison :

− Denon, gama batviele me tiyir.

Bam van koyasik gemu ve rwodeyer aze levkipeson ve kaliyir :

− Dure gomallapil, voxe va man grewansas tisik stekeon mea pomatal !

Azon, va jaktol ludevon ice lird disukeson, ve kaliyir :

− Voxe in, sutaf niaik ! Ludevon ice bat lird rozavzal !

Koyasik va gemu grewayar aze wan laniyir. Jaktol ikseyen koe lird zidon ve jaktolieyer vexe gemu dimdenlaniyir, lev rapor, aze va kona pomara di vewayar.

  Xanto  
Vergumvelt Le tigre ingrat
Sutesik In-Sob Zong
Piskura -
Ava Koreava
Evla -
  Kalkotavara  
Vergumvelt Niaaf jaktol
Kalkotavasik Damien Etcheverry
Piskura -
Evla 2008
  Krentduga  
Webesik Troubadour
Krentduga Image:75%.jpg Gotuenana