Muruga is Edumban gulik

Teliz mal Wikikrenteem.

Grablé kal exulera, aneyara

Muruga is Edumban gulik
Malayafa vunda


Agasthiyar proyik tite toloya mevtava ke Himalaya kaatoesa va Shiva redus lorik isu Sakti giblikeyer. Okie konviele loon sum Pothigai widava lize daletoe fu irubayar va sin ve djurembureyer.

Bam proyik pu Edumban gulik, pu godevrik ke Muruga, ve eruyur da battan ika in va sin burer. Gulik ve krupteyer da batcoba tiyir ara zanirinda va intaf lorik nume daavon ve naleyer.

Vexe, beka in tiyir Edumban poik, yawayar ise wan yawapayar, me kiewaskiyir da va bata mevtava se levmadar. Pu Agasthiyar proyik ve eruyur da battan pu in va askirinda taver. Kle va taneafa dirgara ke Muruga is decitoya ara sonterinda va Lorik taveyer.

Tuke bat warzot nelkot se, Edumban ware ve yawayar da va mevtava se levmadar. Kiewaskison, perake yo ve awiyid ise davon ve tuwazdelaweyed. Pokeon moion nukap ranheyer. Vepokaf, ta vaniksantura va mevtava se ben naaveem ke nuk, va wazdel yo faveyer aze mo epita ve plekuyur inde al wiyir da siniaf dolekik yo askiyid. Va taneafa dirgara ke Muruga vosentason, va mevtava se ve grulevmadayar aze van widava toz koyayar.

Lanison, dulkaf is abidas Edumban va peztakapa dem okluca is intotcuca laizon ve peztaleyer. Ex en ! Va mevtava grubureyer, tir jontikcoba ! Vexe intafe jine ve kaikayar. Muruga, enintesa va nakila, va betawera ka gulik ve vofayar nume va oviskuca is mefavluca ke intotcuca is jine pu in ve djutaveyer…

Artimon, Edumban pezteyer cues nume ta tildera ve azavzaweyer. Arti konaka oula, fedaf is gadiaf ve divmodeyer voxe me ve kiewaskiyir da va porn levmadar. Gevan, konakviele ve yawayar. Giopon.

Laizon, va vewukafa kipera ve gildeyer. Takamadason, va yikye ve kozwiyir. Do peya koe nuba, battan kipepeyer. Yatkaf, in kevon ve evieyer aze ta dendara va int ve divkabuyur. Vexe yikye ve tiyir lodeksafe nume va in peyason ve sagondeyer. Viele ve divmodeyer, Edumban va intafa rokla ve vofayar nume, tolon dulkaf, kabdu yikye davon ve pirileyer. Va Muruga adim ve kagrupeyer.

Muruga icde intotcawupe va in ve fanhayar ise ve walzeyer da moekote in va jine kaikase va int vol isker. Va in ve kumziliyir ise ve benplekuyur da in va mevtava se lize tid isker. Vexe, rabateson da antafa folixa ke gulik va madara va bata mevtava se al noveyer, Muruga neke zo keldaskiyir. Pu intaf sagikeem da va tula ke Edumban daletoe milaskir ise va in folixon is abidon bliker kle ve eruyur.

In va aptafa runda tite mevtava pu Edumban ve doziliyir, ise vielu kottan pis is blikes va Muruga va Edumban taneon gobrudir. Batdume rune kota dopewa tarizana pu Muruga va kudja va gulik rowit.

  Xanto  
Vergumvelt Muruga et Edumban le géant
Sutesik -
Piskura -
Ava Malayava
Evla -
  Kalkotavara  
Vergumvelt Muruga is Edumban gulik
Kalkotavasik Laurent Lermigny
Piskura -
Evla 2007
  Krentduga  
Webesik Kotavafamik
Krentduga Image:75%.jpg Gotuenana