MTP Vund va miel

Teliz mal Wikikrenteem.

Grablé kal exulera, aneyara

Iqet mi-tin̄ nō-Qōn̄
Mwotlapavaxa (ava ke Motalava (Vanuatua)


Tog tog i van en, ige ta-Bankis kē en, am̄ag en.

Kēy et ēglal te nele, kēy et ēglal te so Got ave ; ba kēy nēglal vēlēs a~ so Got nonoy a Iqet.

Tō so Iqet en, ikē noGot nonoy. Ba Iqet en, kē mitin̄ a~ napnō del me Bankis kē.

Ba kē mitin̄ namyam, lok me Bankis kē ; bastō, kē mitin̄ net van alon en.

Ige et van alon en, kē nitin̄ bah mey nōk e wa niōl van nahan. Kē nitin̄ bah net mey nōk e wa niōl van nahan.

So kē mitin̄tin̄ net geh en, kē mōl qēt nahay nen en wa ~ ikē Iqet kē mitin̄ nalqōvēn nonon, nahan Rōlēy, bastō tita nonon Qatgoro.

Ba tō kē mitin̄ ige nonon en, kēy son̄wul nanm̄e vōyō en tiwag mi kē, nahay en, no nēglal lapgetō Tagay Lolmeyen, Tagay Doles, Tagay Lolqōn̄, Tagay Qētvōn, ~ Tagay ēgēglal ~

bastō nahan ige yatkelgi en, nalēk mōqōn̄.

Ba kēy motogtog van en, ba kēy togtog tō qele nen, ba kēy togtog ēwē qele anen.

Kēy et ēglal te so mahē qōn̄ qele ave, mahē meyen qele ave ; ba kēy motogtog nen e, ba Iqet nivap van hiy kēy, wo "Eey ! Makōh, nok van lok soksok hap me, tō ak tō vētmahē niqōn̄, mahē nimyen."

Ba kē mavan hōw Avap en, kē mavan tēy me wa ~ nututu tam̄an vitwag ; ba tō kē melep namavin.

Ba kē melep namavin me nen, van me nen e, vap van hiy kēy wo "Sōwlē ! Kimi yon̄teg qiyig agōh ! Nok lep vētmahē ~"

~ tō kē melep namavin, nututu tam̄an, ba tō kē melep se nōqōn̄. Kē melep nōqōn̄.

Tō kē mavan me nen e, kē mavap van so "Mahē niqōn̄, mahē nimyen !"

Ba kēy so "Mahē niqōn̄ qiyig en, kē mak qele ave ?"

So "Kimi yon̄teg qiyig van namtami qiyig so ~ niakakteg qiyig en, atmi vatqep namtami e tō mitiy."

Mey nen, mahē niqōn̄ ēgēn.

"Ba tō kemem tamatyak lok qele ave ?"

Ba kē so "Makōh ! Nage nan agōh, nututu agōh. Nututu so mokokyet en, bastō kē so mōlōl / nututu so mōlōl en, so nikokyet en, bastō kimi matmatyak ēgēn."

Kēy wo "Itōk."

Tō kēy haghag van, mahē niyēpyep nen, kēy gengen bah nen, kēy et van qele kē :

kēy haghag van, wa hē nen wo "Uuh! Namtek nakteg qiyig ?"

Kē wo "Vatqep !" ewa mey nen vatqep namtan.

Ewa nimtiy e, yon̄teg van qele kē nēmdēn niweweh.

E kē mowow van qele nen van van, kēy del memtiy qēt ; van i van i van e wo ~ kē nihatig hag nen tō kēy yon̄teg qele kē a nututu nikokyet. Kē wo "Kokoo koo !"

Kē wo "Ale, matmatyak ēgēn, yēhē, atmi matmatyak !"

Kēy matmatyak.

Ba mey nen en, kē melep namavin e, ba kē niteptep woywoy a mahē qōn̄ en ; kē nitep hag alge en.

Tō kē niteptep woywoy qele gōskē ewo tō namahē e/ tō nemey nitep ēgēn, tō ~ navap nononmem a/ nagatgat nonmem a ~ lok me Bankis kē e, so "nemey nitep", so mey nen a veg a Iqet a kē a metep tō en.

Kē metep tō namlēg qele nōk e tō mahē nimyen, tō nututu nikokyet.

Tō bah ēgēn, tō kēy tog ēgēn.


Kalkotavaks : kotavaxa

Klita is fineyeso piskusikafo internetxo : Alexandre François