Loma:XVII-eafa decemda

Teliz mal Wikikrenteem.

Grablé kal exulera, aneyara

Omavaloma


volveylomeem

Bata loma va 6 volveyloma digir.

C

L

M

N

P

Q

Lomolkeem « XVII-eafa decemda ».

Tid 57 teliz koe bata loma.

A

C

D

F

G

K

L

L cont.

M

N

N cont.

P

Q

R

S

T

Y