Loma:Vunda ke Vietnama

Teliz mal Wikikrenteem.

Grablé kal exulera, aneyara

Lomolkeem « Vunda ke Vietnama ».

Tid 6 teliz koe bata loma.

A

I

K

Y