Loma:Vunda

Teliz mal Wikikrenteem.

Grablé kal exulera, aneyara

Omavaloma


volveylomeem

Bata loma va 21 volveyloma digir.

A

B

E

K

K cont.

L

M

N

P

R

S

T

V

Lomolkeem « Vunda ».

Tid 122 teliz koe bata loma.

4

A

B

C

D

E

F

G

I

J

K

K cont.

M

N

O

P

R

S

T

T cont.

U

V

W

X

Y

Z