Loma:Sutesik-N

Teliz mal Wikikrenteem.

Grablé kal exulera, aneyara

Loma


volveylomeem

Bata loma va 1 volveyloma digir.

N

Lomolkeem « Sutesik-N ».

Tir 1 teliz koe bata loma.

N