Loma:Sutesik-K

Teliz mal Wikikrenteem.

Grablé kal exulera, aneyara

Sutesik


volveylomeem

Bata loma va 5 volveyloma digir.

K

Lomolkeem « Sutesik-K ».

Tid 3 teliz koe bata loma.

K

N

Y