Loma:Sutesik-F

Teliz mal Wikikrenteem.

Grablé kal exulera, aneyara

loma


volveylomeem

Bata loma va 3 volveyloma digir.

F

Lomolkeem « Sutesik-F ».

Tid 6 teliz koe bata loma.

F

Y