Loma:Sutesik-D

Teliz mal Wikikrenteem.

Grablé kal exulera, aneyara

Loma


volveylomeem

Bata loma va 3 volveyloma digir.

D

Lomolkeem « Sutesik-D ».

Tid 4 teliz koe bata loma.

D

R

Y