Loma:Sutesik-B

Teliz mal Wikikrenteem.

Grablé kal exulera, aneyara

Loma


volveylomeem

Bata loma va 2 volveyloma digir.

B

W

Lomolkeem « Sutesik-B ».

Tid 3 teliz koe bata loma.

C

O

W