Loma:Sutesik-A

Teliz mal Wikikrenteem.

Grablé kal exulera, aneyara

Loma


volveylomeem

Bata loma va 4 volveyloma digir.

A

Lomolkeem « Sutesik-A ».

Tid 6 teliz koe bata loma.

M

O

P

S

V

W