Loma:Bioga

Teliz mal Wikikrenteem.

Grablé kal exulera, aneyara

Volveyloma


Lomolkeem « Bioga ».

Tid 2 teliz koe bata loma.

B