Loma:Bafela

Teliz mal Wikikrenteem.

Grablé kal exulera, aneyara

Omavaloma


Lomolkeem « Bafela ».

Tir 1 teliz koe bata loma.

L