Loma:Agvava

Teliz mal Wikikrenteem.

Grablé kal exulera, aneyara

Volveyloma


Lomolkeem « Agvava ».

Tir 1 teliz koe bata loma.

D