Fari astolya

Teliz mal Wikikrenteem.

Grablé kal exulera, aneyara

Fari astolya
Wolofavafa vunda (Senegala)


Reiz
Zo terektar
Konviele lekepon
Wan tir.


Konviele tiyir listikya, listafa, ox listapafa eke me nutiyir ayik. Gazikye wiyir nume kaliyir :

— Mana ayikya, vaon gokuré !

In van inya laniyir, kakeveyer, va kotcoba viunsuyur aze kureyer ; den intafa oga jupayar. Okie, ale battanya me tiyir ayik, volse astolya ! Kotvielon, artimon, kaliyir da laniyir ta sevara, oke ta gozara. Okie, kotviele, va int artazukayar, kire inaf milaptik, astol, kadim wida va ina rozayad.

Ina va batcoba tolkaliyir, tolkalipiyir, wan tolkaliyir vieli eruyur enide van losumefo xo di mallaniyir, yontason da ta wira va gadikeem laniyir. Gazik iskeyer da ina di mallaniyir. Ae ko molda va yone astolye wiyir. Mallaniyir aze va sine kazokeveyer aze va int artazukayar ; astolieson di tiskiyir.

Maurik va ina wiyir. Radimelaniyir aze kak aal va int palseyer vieli ina toz astolieyer. Bam Maurik anyerkon anjeyer aze dimdenlaniyir.

Kaliyir :

— Ox, Gazik, vogá, revielon va koncoba fu kalí, ise ede batcoba tir volageltafa pune va jin rotatal !

Gazik kaliyir :

— Ax Naar, jin, va kon rotuxasik, atá !

Maurik dulzeyer :

— Vogá ! Bour, jinaf kaliks tir ageltaf, vogá ! Rinaf kurenik, listapaf, listarsaf, gildal, tir astolya, me tir ayik.

Gazik kaliyir :

— Ax en ?

Maurik :

— Gue !

Gazik kaliyir :

— Kiewafa !

Maurik kaliyir :

— Ede ina va novera pu rin gire erur, askil da gan kontel di zo fuzodé oke va jin di radimelanil.

Arviele, ayikya va gazik gukoeyer… Va novera va divlanira eruyur, gazik kaliyir :

— Dotrakú.

Maurik gan sayakik zo fuzodeyer. Sin va ayikya radimelaniyid, kal molda. Ina va int artazukayar, vanmia yone astolye va int tigiyir ; sine toz ieyed. Vere zanisik va gazik dimdenlaniyid.

Zanisik kaliyir :

— Ox Gazik, va Lorik ! Kaliks ke Maurik, tir ageltuca, vogá da batcoba ageltafa !

Gazik kaliyir :

— Kiewafa, va batcoba miv wití.

Batinde askiyir. Ayikya, viele koe oga tigiyir, astolye, inaf milaptik, ezeon dankayad nume vielu ina gildeyer pune kaliyir da djudivlaniyir. Vielu inaf tegirindeem zo kosmayar, gazik pu int kaliyir :

— Va batcoba miv wití.

Aze konviele, edje gazik poke kurenik debanyeyer, astolye ezeon toz ieyed :

— Fari Dangan Dangani… kas moneon batlize me soker ? Kalil, Fari rin. Fari, gazikya ke astoleem al mallanir enide arlize blir. Vewar da dimlanir.

Alto ke gazikya toz artazukaweyer, varafo alto. Laizon vanpiyir astolya, iste kusk. Gazik va zelt nariyir aze ve zeltayar, nume ina atitsuyur. Azon, va Maurik is sayakik ta gablera volmiv rozayar.

Batlize reiz ko bira lubeyer.

  Xanto  
Vergumvelt Fari l'ânesse
Sutesik -
Piskura -
Ava Wolofava
Evla -
  Kalkotavara  
Vergumvelt Fari astolya
Kalkotavasik Marjorie Waldstein
Piskura -
Evla 2013
  Krentduga  
Webesik Marjorie
Krentduga Image:75%.jpg Gotuenana