Euskaravaf urimak 11

Teliz mal Wikikrenteem.

Grablé kal exulera, aneyara

Euskaravafa urima
  Xanto  
Vergumvelt Euskaldun erranzaharrak
Sutesik -
Piskura -
Ava Euskarava
Evla -
  Kalkotavara  
Vergumvelt Euskaravafa urima
Kalkotavasik Damien Etcheverry
Piskura Scribd
Evla 2014
  Krentduga  
Webesik Troubadour
Krentduga Image:Compare.jpg Tuenayana

11. Euskaravafa urima (401-440)

401. Txalupan edo untzixkan itsasoan dena estu beti denbora naihiduen bezala

Konakviele sukara va kontan tivlapis ok totalapis me rwaver


402. Txalupan nagusi asko daudenean, arrantza gutxi

Viele konak redakik tigid, onara abicote di tir


403. Txapel batekin bi buru ezin estali

Tanoy saor va toloya taka somebesar


404. Txapela batez ez daite bi buru estal

Toloya taka leve saor vol tigid


405. Txintxarri mihigabea, sasian usteldu

Biota a biotot koe amna sozaxaweter


406. Txori ttattarra, abesti ttattarra

Zverimi, dankama


407. Udan eta neguan uri egiten du Jainkoak nahi duenean

Bak idulugal is fentugal somuvar viele Lorik djumer


408. Umeak eta etxea, esperantza betea

Nazbeik is mona, pokolera jupekayana


409. Umeak! Isilik oiloak pixa egin arte

Rumeik ! Va amlit vieli wil al sevatar !!


410. Umearen zentzuna, etxean entzuna

Ravera ke rumeik sotir gildeks deneon


411. Ur beroaz erre txakurra, epelaren beldur da

Anteyayan vakol va zakodafa lava sokivar


412. Ur handietan, arrain handiak

Koe lavapa, kabayap


413. Urak dakarrena, urak darama

Lava sovanstar aze dimstar


414. Urak kurritzen du, pertsonak mintzo dire, eta haizea hatsen du

Lava sotraspur, korik sopulvid voxe sosukar


415. Urde goseak, ezkurra amets

Aeles bulol va perse sokloker


416. Urkabeak eraman du obra gaixtoak egiten duena

Atuk va tel tegijiyis burer


417. Urrea, emaztea eta oihala egun argiz har ditzakala

Va moava ik ayikya ik lay bak aftara naril !!


418. Urrerik eta zilarik ez duena lo egiten du segurki, altabada, ate hetsia burua gordetua

Kontan digis va meka moava mei dilgava rokeniber, neke ton budeyen tuvel num videna taka


419. Urri, baina ongi

Abiccoba vox cobanya


420. Urrun helduko da, baratz doalarik, geratu gabe doana

Vion lanison is dun lanison sumon lanitil


421. Urrunago, gezurrak handiago

Loloon illanil, loloon rotuxal


422. Urruneko eltzea urrez, hara orduko lurrez

Iluon moavafa rekleda voxu vanon tawoldafa


423. Urrutiago, berriak handiago

Loon ilon, loon zolonaf warzot tir


424. Urrutiko intxaurrak, hamalau; alderantzean, lau

Sumuon wikande tid san-balemoye ; pokuon balemoye


425. Urte askotan, txapela kaskoan

Saor moe taka tori jontika tanda


426. Urte euritsu, urte ogitsu

Muvakirapafa tanda num begkirapafa tanda


427. Urte gaitzari bihur daite belazki, arto eta urdai etxen duena aski

Kontan deneon dadis va um beg isu kolt isu umta, va tandaja sokacagir


428. Urtzoa eder airean, ederrago mahainean

Perfava koe rid tir nuyafa, vox loon listafa moe azega


429. Ustea ez da jakitea

Folira sometir grupera


430. Usteak, alde erdia ustel

Li vil sotid rotaf


431. Utseginaz, utsegiteak zuzentzen dira

Roklason, va rokla tukiewat


432. Utzi ezan ona hobeagatik

Va kona kiewaca ta tela loon tisa iskel !!


433. Zahaitza zaharrago, zuzentzen zailago

Loon guazafo num loon acagiso aalxo


434. Zahar eroa, gazte zoroa baino txarrago

Guazaf oviskik sotir lorotaf dam jotaf ruyatfamik


435. Zahar-ele, zuhur-ele

Savsikafa ewa, grupeafa ewa


436. Zaharrari azkar joateko eta haurrari geldi egoteko esatea, berdin da

Kalison pu guazik « Ampul !!» is pu jotik « Guaulawel !!», tir milcoba


437. Zakur handiak, zaunka handia

Vakolap sokieper


438. Zakur zaharrarekin ehize ona

Tcabanyeranya kan guazaf vakol


439. Zalduna ez da asto gainean ibiltzen

Okollapisik va astol somefaver


440. Zapata berriak goizean onak, iluntzean estuak

Warzafa vukuda, kiewafa ba gazda, licasa ba siel


Euskaravafa urima

← 10. (361-400 ur-)11. (401-440 ur-)12. (441-457 ur-) →