Euskaravaf urimak 10

Teliz mal Wikikrenteem.

Grablé kal exulera, aneyara

Euskaravafa urima
  Xanto  
Vergumvelt Euskaldun erranzaharrak
Sutesik -
Piskura -
Ava Euskarava
Evla -
  Kalkotavara  
Vergumvelt Euskaravafa urima
Kalkotavasik Damien Etcheverry
Piskura Scribd
Evla 2014
  Krentduga  
Webesik Troubadour
Krentduga Image:Compare.jpg Tuenayana

10. Euskaravafa urima (361-400)

361. Ohetik mahaina, mahaitik zuzulura, korrongaz paraduzura

Mal ilava kal azega, mal azega kal ujastarka, is mal ujastarka kal fuda, iptokeson


362. Ohitura gaiztoa, berandu ahaztua

Giltiraja jontikedje sozavzar


363. Ohiturak lege ohi dakar

Orpa va mwa sokir


364. Ohoin handiak urkarazten txikiak

Dubiepesik va dubiemesik sotelomtar


365. Oihal txarra, merke dalarik, garesti da

Evakaf nek dromof gem sotir tcazaf


366. Oilar bat aski da oilo hamarbaten, hamar gizon ez hemazte baten

Tanoye wilye sotir ume gu sanoya wilya volse sanoye ayikye tori tanoya ayikya


367. Oilo ibiltari, azerien janari

Vultes wil gan bresitol zo sokestur


368. Oiloari, oloa; astoari, lastoa

Granja pu wil, bapla pu astol


369. Olio eta egia gaña dadukate

Punta is ageltuca vamoeon sotigid


370. On egin dizuela janak eta kalterik ez edanak

Sinka va rin kiewur ise ulida me rotur !!


371. Onak on direla, hobeak hobe

Kiewik sotir kiewaf, lokiewik loeke


372. Onegi dena beretzat ez da aski besterentzat

Kontan vonaf mu int sotinsir mu artan


373. Ongi bizi dena ongi hiltzen da, eta gaiski egiten duena gaitzak darraio

Kontan blinyis sokawalkenyer, kontan rotus gan rotuca zo onkar


374. Ongi nahi zaituenak negar eginaraziko dizu, gaizki nahi zaituenak barre eginaraziko dizu

Battan renas giboresir, bantan bogas gikipesir


375. Ordu batean ezin dana, bitan egiten da

Ede va tanoy bartiv olegal, va toloy erul !!


376. Orratzak baino hariak luzeago izan behar du

Rapor loon dam veel soblir


377. Osasuna, paregabeko ondasuna

Galera, volmiltaf digiks


378. Otso gosea, ibiltari

Aeles idatcol sokotcer


379. Otsoak otsoari gaitzik ez, eta lapurrak lapurrari laztan

Idatcol va idatcol somebakar, dubiesik va dubiesik sokalbar


380. Ozpin samina ardo goxotik

Pirafe ake moi vorany


381. Pagatzale gaixtoaganik lastoa pagamenduen aldera

Bas dodejesik bapla ika dodera


382. Peiori zor duenak eta Pantxoari pagatzen duela berriz pagatzen du

Kontan danus pu Peio vox dodes pu Pantxo slikviele doder


383. Pertsona finak haitzean ere aterako luke bizimodua

Deksik dere moblitir


384. Pobre biluzia nihork ezin berriz biluz dezake

Wawik sotir lebaf nume gu vugcoba zo ronaber


385. Pozak bizitza luzatzen, nahigabeek baburtzen

Daavik va blira sodaskir, wareskik vol daskir


386. Sabelak egitean gur-gur, barteko afariak agur

Viele uvoona malker, sielestura kokiavar.


387. Sabelaldi bateko zazpi haurrek, batbedera ezberdin da

Peroy oc koe tanoya nazbara, kot di tir amidaf gu trakura


388. Saharago eta beharago

Loon guazaf num loote olegas


389. Sasian jaioak, sasian nahi; gure mandoak ez du etxera nahi

Sulem kobliyis koe indivaxo va indiva sokalbar ; astokol va mona me albar


390. Senide urruna baino, auzo hurra hobe

Pokef vegungik lodam sumef vuwik


391. Sobera jakintsu izanez, azeria gabetu buztanez

Tison grupearsaf, bresitol sozavsar aultiskaf


392. Soka erraz korapilatzen, nekez askatzen

Wazdel drikon zo webokar voxe medrikon kevolon


393. Su gaberik, ez da kerik

A tey me vikiz


394. Sua eta ura, belaunetik behera

Tey is lava valeve bade gotigid


395. Sugabeko etxea, gorputza odolgabea

Teyiskafa mona sotir forteyiskafo alto


396. Sukaldera hotsez hiltzera

Fent koe burmotaxo me awalker


397. Tantaka-tantaka upela bete

Belaxabelaxon vorak sotukotrawer


398. Trabatzen zaizularik mihia, orduan eskapatzen egia

Viele yoy ardeotar, bam ageltuca yater


399. Tresnak jabea dirudi

Xeka va digisik sovektar


400. Txakur zaunkaria, gutxitan ozkaria

Vakol gilies somebugdar


Euskaravafa urima

← 9. (321-360 ur-)10. (361-400 ur-)11. (401-440 ur-) →