Euskaravaf urimak 03

Teliz mal Wikikrenteem.

Grablé kal exulera, aneyara

Euskaravafa urima
  Xanto  
Vergumvelt Euskaldun erranzaharrak
Sutesik -
Piskura -
Ava Euskarava
Evla -
  Kalkotavara  
Vergumvelt Euskaravafa urima
Kalkotavasik Damien Etcheverry
Piskura Scribd
Evla 2014
  Krentduga  
Webesik Troubadour
Krentduga Image:Compare.jpg Tuenayana

3. Euskaravafa urima (81-120)

81. Bihotzean dagoena, mihira irten

Mal takra kou art


82. Borondatea ona da, bañan ahala flakoa da

Kuraniranya vox rotinsi


83. Bost sosen pupua, eta hamar sosen trapua

Gasupexa vas sanoy talolkap, bakaks vas aluboy talolkam


84. Burdina berotan jo behar da

Va azil bak iduluca nyofal !!


85. Burla minena, egia dioena

Tela kranavesisa nulera sotir ageltafa


86. Bururik ez duenak, hankak ibili behar

Kontan takiskaf gotir nimatkiraf


87. Bururik ez duenak, txapel-beharrik ez

Kontan takiskaf va saor someolegar


88. Buztana lastozkoa duena, suaren beldur

Kontan dem baplaf ault va tey sokivar


89. Dagonean bon-bon, ez dagonean egon

Viele koncoba tigir, karolal, edevol trobindal !!


90. Dakien guztia ez derrala, ahala oro jan ez dezala

Va kotcoba grupena me kalil, va kotcoba rotina me estul !!


91. Dakienak, dakien adina esaten du

Kontan grupes, va grupeks sokalir


92. Dakizunaz gutxi mintza zaitez, ez dakizunaz bat ere

Bas rinaf grupeks kalitil, bas rinaf megrupeks me kalil !!


93. Danbolin ordainduak soinu txarra jotzen du

Lexusikaj solexujur


94. Dantzatu nahi ez dana, ez doala dantzara

Ede me stutel, ko stutexo me lanil !!


95. Dena nahi, dena galdu

Djumera va kotcoba, entazdara


96. Denario gatik potxoa dantzatzenda

Vakol ta erba dankar


97. Denbora badoa eta gu harekin

Ugal somalfir, is doon min


98. Denbora denborari darraio, eta haizearen ondoan uria

Saz az saz, muva az suka


99. Denbora eta ontasuna oren oroz mudatzeko errex dire eta haiñitz dago goizian irriz zeiña baitago arratsean nigarrez eta marraskaz

Ugal is tufa abicedje betawed nume lantan gazdon kipes, sielon di brer ise di borer


100. Denentzat ez dago beti feria txarrik

Kazaxo me tir rotafo gu kottan


101. Deusik esten lekuan, erregek bere zuzenbidea galtzen du

Lize mecoba tigir, gazik va roka tazdar


102. Dezagun gutxi, dezagun beti

Digimit voxe digickit !!


103. Diru gehiago, dirugose handiago

Loote va erba digil, loon erbawarkaf til


104. Dirua lagun ona: jabe txarra

Erba sotir dositikany vox felisikaj


105. Dirua, mutilik hoberena eta nagusirik txarrena

Erba, zanisikany vox felisikaj


106. Diruak malkarrak zelaitzen

Erba va tawovaja gu werdxo sobetar


107. Dupiña emendatuz gaixtotzen da

Lo lava va vurma blokar


108. Edozein txoriri, eder bere habia

Koti zveri va lolistafa begama sodadir


109. Edozeinek, edanondoan, dio bere iritzia

Kottan uliyis va vil sodir


110. Egarri dagoenarentzat, ur loirik ez

Sedme siputesik, kona lavinda sometir zionafa


111. Egi guztiak ez dira on esateko

Kota ageltaca me zo gokalir


112. Egia da latz eta garratz

Ageltuca tir pirakafa is eeftafa


113. Egia, askoren erregarria

Ageltuca, danda ke kranavera ke jontiktan


114. Egiak esan eta adiskideak gal

Agelton kalil nume va nik sodrasul


115. Egiazko lagunak, makila eta zakurra

Ennik : peya is vakol


116. Egiten ez duena behar lukena, etortzen zaio nahi es duena

Kontan measkis va goni, va medjumene di dikir


117. Egizu beti on, ez jakinarren non

Sodramgul !! Va bettan


118. Eguteran gereziak, ospelean masustak

Koe awaltxo ranete izgon ice reya


119. Eguzki bera, on ala gaiztoentzat

Awalt va kiewik lidam rotik sotuidalar


120. Eguzkia nora, zapiak hara

Va awalt vanlanil, ina mea tuidular


Euskaravafa urima

← 2. (41-80 ur-)3. (81-120 ur-)4. (121-160 ur-) →