Euskaravaf urimak 02

Teliz mal Wikikrenteem.

Grablé kal exulera, aneyara

Euskaravafa urima
  Xanto  
Vergumvelt Euskaldun erranzaharrak
Sutesik -
Piskura -
Ava Euskarava
Evla -
  Kalkotavara  
Vergumvelt Euskaravafa urima
Kalkotavasik Damien Etcheverry
Piskura Scribd
Evla 2014
  Krentduga  
Webesik Troubadour
Krentduga Image:Compare.jpg Tuenayana

2. Euskaravafa urima (41-80)

41. Aste bakoitzak bere ostirala

Kota safta va teveaviel sodadir


42. Asti balin banintz, ez nintake hil pobre ez kokin

Ede co til diepilesik, wawon ok facilon me awalketel


43. Asto askok, lasto asko

Kot astol va nak sokestur


44. Astoak ekartzendu mahatz arnoa eta edatendu ura

Astol va vor burer voxe va lava ulir


45. Astoari ezin mendeka, mendeka albardari

Va milost ledam astol naril !!


46. Astoz joan, mandoz itzuli

Mallapira moe astol voxe dimlapira moe astokol


47. Aukera maukera, azkenik trankera

Slika kiblara, va tela lorotafa sonekid


48. Aurrera begiratzen ez duena, atzean dago

Kontan abduon me disukes radimeon gizavzagir


49. Aurretik ondo egin, eta atzetik ostikoa

Lentuon tivanya ; geuon nugara


50. Auzotik ekarritako ogia garesti

Beg bas vegungik sotir tcazaf


51. Azeri zaharrak ile zaharra uzten du, aztura zaharrik ez

Guazaf bresitol va guazaf imeem volsu giltireem sojovler


52. Azeria solas ematen zaukanean ari, gogo emak heure oiloari

Ede bresitol toz prilar, battode va rinaf wil anamsul !!


53. Azkarraren arrazoia beti hobea

Lazava ke tel poik sotir lokiewafa


54. Azken gaizto egingo zu, txoria, gazterik egiten ez baduzu habia

Zverioc gabenton awalketel ede bak jotugal va begama me epul


55. Bakoitzari berea, eta beti adiskide

Mu kottan va tele inte nume kotvieli nik


56. Balantza duen aldera erortzen da arbola

Aal van intafa titalara soluber


57. Baldin ezin baduzu idikoa, harzazu kontu onean larrua

Va abicdroe alma ledam jaftoloc naril !!


58. Balizko errotak irinik ezLausenga ezazu, baheaz ura ekarriko dizu

Ede drowigaf lavarn va meka regelta warzer, pune va lava do flancesiki vanburer


59. Balizko errotak, irinik ez

Gestaf sukarn va regelta somewarzer


60. Baratxe baratxe , badoa urun

Boraboron sosumlanil


61. Bat eman eta bi hartu, gure etxean ez berriz sartu

Ede va tanoya coba zilil voxe va toloya mbi zilil, va mona govulkul !!


62. Bat izatea hobe, bi itxo egitea baino

Tanoya « gil » ewa lodamu toloya « ditil »


63. Begi bat aski du saldunak, ehun ez ditu sobera erostunak

Tanoya ita sotir uma gu dolesik, lo decemoya gotid ke lustesik


64. Begiak noraino, nahia haraino

Jugemera kal zida ke ita


65. Begietatik urruti, bihotzetik urruti

Il ita, sum takra


66. Begis ikustendena gogoz siñestendu

Kontan itawis takrafolir


67. Belarrak ardiari, goian goxo; ardiak belarrari, bertan goxo

Namulol moe werdxo, fure di kiewar


68. Beltz guztiak ez dira ikatz

Kotcoba ebeltafa sometir yeld


69. Beran eldu dena gaizki ostatatzen du

Kontan gaveon artlanis zo vistalejer


70. Berbak handiak, ezkurrak txikiak

Abdizilirapa num perseme


71. Bere etxe pobrea, erregearena baino hobea

Inafa morafa mona lodam gazafa berma


72. Bere kaltetan zorigaiztokoa merkatura doa

Kontan rosinkas va volkaluca mo dolexo gilanir


73. Berri gaiztoa bera zaldi

Warzotaj ant sotcepar


74. Beste lekutan ere, zakurrak oinutsik ibiltzen dira

Arlize dere vakol nugalebon sovulter


75. Besteren ama ona, norberea askoz hobea

Gadikya ke artan sotir kiewafa, voxe minafa tir lokiewafa


76. Bethi ernari, behinere ezin erdi : hurra

Sokocagese vols nazbatase : dieke


77. Bethi ordu duena, bethi berant heldu dena

Mesoriik gaveon sokartlanir


78. Beti on nahi duena, maiz gaizki

Kontan rules kotunaf, va vugcoba soseotar


79. Bi etxetako txakurra, goseak jan

Vakol ke toloya mona di aelawalker


80. Bide bazterreko pikoa eta ostatuko neskatoa goizik zohitzen

Agzone kene vawa lidam yikya ke zazda gaveon sotulukrawed


Euskaravafa urima

← 1. (1-40 ur-)2. (41-80 ur-)3. (81-120 ur-) →