Prilara Loma:Sereravaf reiz

Teliz mal Wikikrenteem.

(Gluyasikiak)
Grablé kal exulera, aneyara
< Prilara Loma:Sereravaf reiz

Van batu bu nedoyu bu va gluyasiki ruldar.

Wira