Prilara:Yon palsenaf pulviks pak01

Teliz mal Wikikrenteem.

(Gluyasikiak)
Grablé kal exulera, aneyara
< Prilara:Yon palsenaf pulviks pak01

Van batu bu nedoyu bu va gluyasiki ruldar.

Wira