Prilara:Micaleem is frunkueem

Teliz mal Wikikrenteem.

(Gluyasikiak)
Grablé kal exulera, aneyara
< Prilara:Micaleem is frunkueem

Van batu bu nedoyu bu va gluyasiki ruldar.

Wira