Prilara:Digdatol is wiiskik

Teliz mal Wikikrenteem.

(Gluyasikiak)
Grablé kal exulera, aneyara
< Prilara:Digdatol is wiiskik

Van batu bu nedoyu bu va gluyasiki ruldar.

Wira