Agelte is role

Teliz mal Wikikrenteem.

Grablé kal exulera, aneyara

Agelte is role
Euskadiafa vunda
  Xanto  
Vergumvelt Le vrai et le faux
Sutesik -
Piskura -
Ava Euskarava
Evla -
  Kalkotavara  
Vergumvelt Agelte is role
Kalkotavasik Damien Etcheverry
Piskura -
Evla 2006
  Krentduga  
Webesik Troubadour
Krentduga Image:75%.jpg Gotuenan


Lekeon tiyir kureyena az vanpiyisa nhobrafa az tolkureyesa ayikya. Konviele kurenikye diveon kobayar, ayikye ve artlaniyir. Inya ve eruyur lizu in piyir. Battan ve dulzeyer :

– Mal tela ara tamava.

– Ax ! Ax ! Ax ! Va warzot yo icde Peio dil ?

In dulzer da Peio vinhir voxe tir copapafo gu vukudeem is vageeem, ise da ta plovikizara va meka olaxa me roluster. Bantanya davon kalir :

– Kas va abica erba isu blujte pu in djuburel ?

– En.

Nume vaon puon zilir. Do eruilt bene nuba is erba koe ucor, valeapafe ayikye mallanir. Viele kurenikye dimpir, inya kalir :

– Joan, me grupel ? Warzot yo icde Peio tid. Va tan noeltaf dí.

– Toktan va rin, va kurenikya, al nuler ? Va tokcoba al zilil ?

– Eruilt bene nuba. Jin va in nemon su kakevé !

In ko okolxe va intaf okol plekur aze kaliapon mallakir. Ayikye pok in debanhayas do eruilt, va lor ke okol gilder nume ko danca va eruilt mimar. Okollakisik artlakir aze erur :

– Kas va pokolanise ayikye do eruilt bene nuba al wil ?

– En, in va bato aalxo al kolanir !

– Kas va jinaf okol gemelton djusul ?

– Balte.

Ise minafe ayikye, va jinaf okol iskeson, ta aneyara va dubiesik va aalxo kolanir. Ar gomiliik va intaf eruilt plekur aze va okol molanir aze va in alier aze divvawar. Arti abrotcifa aneyara, ayikye ve dimpiyir ; vexe va okol is eruilt me ve dimdrasuyur. Yatkaf, ve dimdenlaniyir aze pu kurenikya ve kaliyir :

– Ax ! Ayikye divbureyese va rinaf eruilt isu erba, jin va okol pu in al zilí, ta da ko kelt in tel lowaveon rotison artlakir !