IDEO ANV Ed

Un article de Ideopedia.

Français Aneuvien A.P.I.
Édicule Axhoos ɐˈkʃoːs
Édredon Ensœvat ənˈsuːvɐt
Éducatif Alùferis ɐˈlyfeʁis
Éducation Alùfertyn ɐˈlyfəʁtɪn
Éducateur Alùferdu ɐdˈlyfəʁdy
Éduquer Alùferen (-na, éna) ɐˈlyfeʁən
Effectif Edfàkis
rœntat
ədˈfakis
ʁɔ̃ːntɐt
Effectivement Edfàkas ədˈfakɐs
Effectuer Edòr (-a, -ía) eˈdɔʁ
Effet Edfaa ətˈfɐː
Efféminé Akáseman ɐˈkɐsəmɐn
Effondrement Lovràgat lɔvˈʁɐgɐt
Effondrer Lovràge (-a, -éa)
legràge (-a, -éa)
lɔvˈʁɐg
ləgˈʁɐg
Efforcer (s'_) Stàren (-na, -éna) çtaʁən
Effort Stàrat çtaʁɐt
Effraie Efárav eˈfɐʁɐf
Effrayer Skær (-a, -ía) çkɛːʁ
Effritement Skonùsat çkoˈnysɐt
Effriter Skonùsen (-na, -éna) çkoˈnysənɐt
Effroi Skærat çkɛːʁɐt
Égal Iquæl iˈkwɛːl
Également Iquælas iˈkwɛːlɐs
Égaler Iquæles (-sa, -ésa) iˈkwɛːləs
Égalisation Adiquælentyn ɐdiˈkwɛːləntɪn
Égaliser Adiquælen (-na, -éna) ɐdiˈkwɛːlən
Égaliseur Adiquælsent ɐdiˈkwɛːlsənt
Égalitaire Iquæltar iˈkwɛːltɐʁ
Égalitarismte Iquælesemt iˈkwɛːlesəmt
Égalité Iquælet iˈkwɛːlət
Égard Adýv ɐˈdɪf
Égarement Slunat çlunɐt
Égarer Slune (-a, -a) çlun
Égayer Adfrĕles (-sa, -ésa) ɐtˈfʁœləs
Église Sjæl sjɛːl
Égo Ega egɐ
Égocentrismque Egsenesem ɛgzənˌesəm
Égoïne Xitráṅxat ksiˈtʁɑ̃nsɐt
Égoïsmte Egatesemt
egatesdu
egɐˌtesəmt
egɐˌtɛçdy
Égorger Gargleskùtes (-ca, -ésa) ˌgɐʁgləçˈkytəs
Égoutier Subkándu supˈkɐndy
Égoutter Dysàqus (-a, úsa) dəsˈɐkus
Égouttoir Dysàqusat dəsˈɐkusɐt
Eh! Hàj! aj
Éhonté Ugnàlon yˈgnalɔn
Eiglefin Aglifysk ɐgliˈfɪçk
Éjaculation Uspèrmentyn yçˈpɛʁməntɪn
Éjaculer Uspèrme (-a, -éa) yçˈpɛʁmə
Élasticité Làstiget laçtigət
Élastique Làstigk laçtik
Élastomère Lastòlymat]] lɐçˈtɔlimɐt
Électeur Enlèktordu ənˈlɛktɔʁdy
Élection Enlèktyn ənˈlɛktɪn
Électricien Elekwàrdu elɛkˈvaʁdy
Électricité Elèktriçitet eˈlɛktʁiˌsitət
Électrique Elèktrig eˈlɛktʁik
Électro-acoustique Elektrakústikg elɛktʁɐˈkuçtik
Électron Elèktroṅ eˈlɛktʁɔ̃
Électronique Elèktronikg eˈlɛktʁɔnik
Élément Cok
inèst
sɔk
inˈɛçt
Élémentaire Coken
inèsten
ezéren
sɔkən
inˈɛçtən
əzˈeʁən
Éléphant Lefaṅt lefɑ̃nt
Éléphantesque Lefaṅten lefɑ̃ntən
Élevage Zómerat zomeʁɐt
Élévation Baquaved bɐkwɐvəd
Élève Lerdu lɛʁdy
Élever Zómeren (na, -éna)
Adlùferen (na, -éna)
edùken (-na, -éna)
adooges (-sa, -ésa)
zomeʁən
ɐdˈlyfɛʁən
eˈdykən
ɐdˈoːgəs
Elfe Ælevdu ɛːləvdy
Élimer Zhrùs (-a, -a) ʒʁys
Élimination Ustápentyn yçˈtɐpəntɪn
Éliminer Ustápes (-ψa, -ésa) yçˈtɐpəs
Élire Enlèk (-ta, -téa) ənlɛk
Élocution Omlokùtyn ɔmloˈkytɪn ɔmlɔˈkytɪn
Élu Enlèktanenlèkdu ənˈlɛktɐndy
Élucubration Erkoṅgýntyn
Nechkoṅgýntyn
Lukùbrentyn
əʁkɔ̃nˈgɪntən
nəʃkɔ̃nˈgɪntən
luˈkybʁəntin
Émanation Olmànentyn ɔlˈmanəntɪn
Émaner Olmànes (-sa, -śa) ɔlˈmanəs
Émasculation Uspynziyrtyn ˌyçpənˈziːʁtən
Émasculer Uspynziyrj (-a, -ía) yçpənˈziːʁj
Emballage Olpàkat
pàkdat
ɔlˈpakɐt
pakdɐt
Emballement enobàkat ənɔˈbakɐt
Emballer Pàkes (-xa, -ésa)
enobàk (-ta, -téa)
erplàc (-a, -éa)
pakəs
ənɔˈbak
əʁplats
Embaumer Ipálmes iˈpɐlməs
Embellir Adriylen (-na, -éna) ɐdˈʁiːlən
Embellissement Adriylnat ɐdˈʁiːlnɐt
Embobiner Ispœles
spuchèk
içpuːləs
çpuˈʃɛk
Emboucher Aċýlmes (-a, -ésa)
dem adfjòrdes
ɐˈt͡sɪlməs
ˌdəmɐtˈfjɔʁdəs
Embouchure Sylsat
usflúmat
sɪlsɐt yçˈflumɐt
ysˈflumɐt
Embourbement Abòrbjat ɐˈbɔʁbjɐt
Embourber Abòrbj (-a, -ía) ɐˈbɔʁbj
Embrasement Igénat igˈenɐt
Embraser Igénes (-a, -ésa) igˈendəs
Embrassade Ipradhèsmat iˈpʁɐdəsmɐt
Embrasser Iprádhes (-a -ésa)
smlàke (-a, -éa)
inˈpʁɐdəs
çmlak
Embrayage Grĕṅklédatsent gʁœ̃nˈkledɐtsənt
Embrayer Grĕṅkles (-a, -ésa) gʁœ̃nˈkləs
Embrigadement Ibrikáṅdat ibʁiˈkɑ̃ndɐt
Embrigader Imbrikáṅd (-a, -ía) iʁiˈkɑ̃nd
Embringuer Achàkjaden (-a, -éna) ɐˈʃakjɐdən
Embrouille Iċhàm iˈt͡ʃam
Embrouiller Iċhàme (-a, -éa) iˈt͡ʃam
Émergence Usmèrget ysˈmɛʁgət
Émerger Usmèrge (-a, -éa) ysˈmɛʁg
Émerveillement Achòdat
Ichòdenat
ɐˈʃɔdɐt
iˈʃɔdənɐt
Émerveiller Ichòden]] iˈʃɔdən
Émettre Olmènte (-a, -éa) ɔlˈmɛntə
Émeu Uum yːm
Émission Olmèntyn ɔlˈmɛntɪn
Emménagement Indukùrat induˈkyʁɐt
Emménager Indukùres (-sa, -ésa) induˈkyʁəs
Emmener Abliyd (-a, -ía) ɐbˈliːd
Emmerdement Ikòprat iˈkɔpʁɐt
Emmerder Ikòpren
akòpren
iɐˈkɔpʁən
Emmurer Invále (-a, -éa) inˈvɐl
Émotif Menchàtis mənˈʃatis
Émotivité Menchàtet mənˈʃatət
Émotion Menchàtyn mənˈʃatɪn
Émouvoir Menchàte (-a, -éa) mənˈʃat
Empaler Traṅspiyk (-a, -ía) tʁɑ̃sˈpiːk
Empêchement Osdòrat ɔçˈdɔʁɐt
Empêcher Osdòr (-a, -ía) ɔçˈdɔʁ
Empereur Imprízhdak imˈpʁiʒdɐk
Emphase Erboarat əʁˈbɔːʁɐt
Emphatique Erboarig əʁˈbɔːʁik
Empilement Aṅstárgat ɑ̃ˈçtɐʁgɐt
Empiler Aṅstárges (-a, -ésa) ɑ̃ˈçtɐʁgəs
Empire Imprízhym
imprílaṅd
imˈpʁiʒəm
imˈpʁilɑ̃nd
Empirique Ipírig iˈpiʁik
Empirisme Ipírisem iˈpiʁisəm
Emploi Żhob d͡ʒɔb
Employé (n) Żhobdu d͡ʒɔbdy
Employer Żhobes (-ψa, -ésa) d͡ʒɔbəs
Employeur Żhoburvíndu ˌd͡ʒɔbuʁˈvindy
Emporter Abfær (-a, -ía) ɐpˈfɛːʁ
Empreinte Lymárq ləˈmɐʁk
Emprunt Leene (-a, -éa) leːn
Emprunteur Leenordu leːnɔʁdy

Ea | E | En-tête | Aneuvien | En