IDEO ANV Ed

Un article de Ideopedia.

Français Aneuvien A.P.I.
Édicule Axhoos ɐˈkʃoːs
Édredon Ensœvat ənˈsuːvɐt
Éducation Adlùfertyn ɐdˈlyfəʁtɪn
Éducateur Adlùferdu ɐdˈlyfəʁdy
Éduquer Adlùferen (-na, éna) ɐdˈlyfɛʁən
Effectif Edfàkis
rœntat
ədˈfakis
ʁɔ̃ːntɐt
Effectivement Edfàkas ədˈfakɐs
Effectuer Edfàk (-ta, -téa) ədˈfak
Effet Edfàt ədˈfat
Efféminé Adkáseman ɐdˈkɐsəmɐn
Efforcer (s'_) Stàren (-na, -éna) çtaʁən
Effort Stàrat çtaʁɐt
Effraie Efárav eˈfɐʁɐf
Effrayer Skær (-a, -ía) çkɛːʁ
Effritement Skonùsat çkoˈnysɐt
Effriter Skonùsen (-na, -éna) çkoˈnysənɐt
Effroi Skærat çkɛːʁɐt
Égal Iquæl iˈkwɛːl
Également Iquælas iˈkwɛːlɐs
Égaler Iquæles (-sa, -ésa) iˈkwɛːləs
Égalisation Adiquælentyn ɐdiˈkwɛːləntɪn
Égaliser Adiquælen (-na, -éna) ɐdiˈkwɛːlən
Égaliseur Adiquælsent ɐdiˈkwɛːlsənt
Égalitaire Iquælentar iˈkwɛːləntɐʁ
Égalitarismte Iquælesemt iˈkwɛːlesəmt
Égalité Iquælet iˈkwɛːlət
Égard Adýv ɐˈdɪf
Égarement Slunat çlunɐt
Égarer Slune (-a, -a) çlun
Égayer Adfrĕles (-sa, -ésa) ɐtˈfʁœləs
Église Sjæl sjɛːl
Égo Egat egɐt
Égoïne Xitráṅxat ksiˈtʁɑ̃nsɐt
Égoïsme, -te Egatesem, -éset, -ésdu egɐˌtesəm
Égorger Gargleskùtes (-ca, -ésa) ˌgɐʁgləçˈkytəs
Égout Subkán supˈkɐn
Égoutier Subkándu supˈkɐndy
Égoutter Dysàqus (-a, úsa) dəsˈɐkus
Égouttoir Dysàqusat dəsˈɐkusɐt
Eh! Hàj! aj
Éhonté Ugnàlon yˈgnalɔn
Eiglefin Aglifysk ɐgliˈfɪçk
Éjaculation Uspèrmentyn yçˈpɛʁməntɪn
Éjaculer Uspèrme (-a, -éa) yçˈpɛʁmə
Élasticité Làstiget laçtigət
Élastique Làstig, -tik laçtik
Élastomère Lastòlymat]] lɐçˈtɔlimɐt
Électeur Enlèktordu ənˈlɛktɔʁdy
Élection Enlèktyn ənˈlɛktɪn
Électricien Elekwàrdu elɛkˈvaʁdy
Électricité Elèktriçitet eˈlɛktʁiˌsitət
Électrique Elèktrig eˈlɛktʁik
Électro-acoustique Elektrakústikg elɛktʁɐˈkuçtik
Électron Elèktroṅ eˈlɛktʁɔ̃
Électronique Elèktronikg eˈlɛktʁɔnik
Élément Çok
inèst
sɔk
inˈɛçt
Élémentaire Çoken
inèsten
ezéren
sɔkən
inˈɛçtən
əzˈeʁən
Éléphant Lefaṅt lefɑ̃nt
Éléphantesque Lefaṅten lefɑ̃ntən
Élevage Zómerat zomeʁɐt
Élévation Baquaved bɐkwɐvəd
Élève Adlèrdu ɐdˈlɛʁdy
Élever Zómeren (na, -éna)
Adlùferen (na, -éna)
edùken (-na, -éna)
adooges (-sa, -ésa)
zomeʁən
ɐdˈlyfɛʁən
eˈdykən
ɐdˈoːgəs
Elfe Ælevdu ɛːləvdy
Élimer Zhrùs (-a, -a) ʒʁys
Élimination Ustápentyn yçˈtɐpəntɪn
Éliminer Ustápes (-ψa, -ésa) yçˈtɐpəs
Élire Enlèk (-ta, -téa) ənlɛk
Élocution Omlokùtyn ɔmloˈkytɪn ɔmlɔˈkytɪn
Élu Enlèktan, enlèkdu ənˈlɛktɐn
Élucubration Erkoṅgýntyn
Neçhkoṅgýntyn
Lukùbrentyn
əʁkɔ̃nˈgɪntən
nəʃkɔ̃nˈgɪntən
luˈkybʁəntin
Émanation Olmànentyn ɔlˈmanəntɪn
Émaner Olmànes (-sa, -śa) ɔlˈmanəs
Émasculation Uspynziyrtyn ˌyçpənˈziːʁtən
Émasculer Uspynziyrj (-a, -ía) yçpənˈziːʁj
Emballage Olpàkat
pàkdat]]
ɔlˈpakɐt
pakdɐt
Emballement enobàkat]] ənɔˈbakɐt
Emballer Pàkes (-xa, -ésa)
enobàk (-ta, -téa)
erplàc (-a, -éa)
pakəs
ənɔˈbak
əʁplats
Embaumer Ipálmes iˈpɐlməs
Embellir Adriylen (-na, -éna) ɐdˈʁiːlən
Embellissement Adriylnat ɐdˈʁiːlnɐt
Emboucher Acýlmes (-a, -ésa)
dem adfjòrdes
ɐˈt͡sɪlməs
ˌdəmɐtˈfjɔʁdəs
Embouchure Sylsat
Usflúmat
sɪlsɐt yçˈflumɐt
ysˈflumɐt
Embourber Adbòrbj (-a, -ía) ɐdˈbɔʁbj
Embrasement Igendat igəndɐt
Embraser Igendes (-a, -ésa) igɛndəs
Embrassade Inpradhèsmat inˈpʁɐdəsmɐt
Embrasser Inpradhès (-a -ésa)
smlàke (-a, -éa)
inˈpʁɐdəs
çmlak
Embrayage Grĕṅklédat, -sent gʁœ̃nˈkledɐt -sənt
Embrayer Grĕṅkles (-a, -ésa) gʁœ̃nˈkləs
Embrigadement Ibrikáṅdat ibʁiˈkɑ̃ndɐt
Embrigader Imbrikáṅd (-a, -ía) iʁiˈkɑ̃nd
Embringuer Açhàkjaden (-a, -éna) ɐˈʃakjɐdən
Émergence Usmèrget ysˈmɛʁgət
Émerger Usmèrge (-a, -éa) ysˈmɛʁg
Émerveillement Achòdat
Ichòdenat
ɐˈʃɔdɐt
iˈʃɔdənɐt
Émerveiller Ichòden]] iˈʃɔdən
Émettre Olmènte (-a, -éa) ɔlˈmɛntə
Émeu Uum yːm
Émission Olmèntyn ɔlˈmɛntɪn
Emménagement Indukùrat induˈkyʁɐt
Emménager Indukùres (-sa, -ésa) induˈkyʁəs
Emmener Abliyd (-a, -ía) ɐbˈliːd
Emmerdement Içhótat iˈʃotɐt
Emmerder Içhótes (-ca, -ésa)
achótes (-ca, -ésa)
iˈʃotəs
ɐˈt͡ʃottəs
Émotif Mençhàtis mənˈʃatis
Émotivité Mençhàtiset mənˈʃatisət
Émotion Mençhàtyn mənˈʃatɪn
Émouvoir Admençhàte (-a, -éa) ɐdmənˈʃat
Empaler Traṅspiyk (-a, -ía) tʁɑ̃sˈpiːk
Empêchement Osdòrat ɔçˈdɔʁɐt
Empêcher Osdòr (-a, -ía) ɔçˈdɔʁ
Empereur Imprízhdak imˈpʁiʒdɐk
Empilement Aṅstárgat ɑ̃ˈçtɐʁgɐt
Empiler Aṅstárges (-a, -ésa) ɑ̃ˈçtɐʁgəs
Empire Imprízhym
imprílaṅd
imˈpʁiʒəm
imˈpʁilɑ̃nd
Empirique Ipírig iˈpiʁik
Empirisme Ipírisem iˈpiʁisəm
Emploi Żhob d͡ʒɔb
Employé (n) Żhobdu d͡ʒɔbdy
Employer Żhobes (-ψa, -ésa) d͡ʒɔbəs
Employeur Żhobegdu d͡ʒɔbəgdy
Emporter Abfær (-a, -ía) ɐpˈfɛːʁ
Empreinte Lymárq ləˈmɐʁk
Emprunt Leen leːn
Emprunter Adleenes (-sa, -ésa) ɐdˈleːnəs
Emprunteur Adleendu ɐdˈleːnsy

Ea | E | En-tête | Aneuvien | En