IDEO ANV Ed

Un article de Ideopedia.

Français Aneuvien A.P.I.
Édicule Axhoos ɐˡkʃoːs
Édredon Usœvat
Éducation Adlùfertyn
Éducateur Adlùferdu
Éduquer Adlùferen (-na, éna)
Effectif Edfàkis
rœntat
Effectivement Edfàkas
Effectuer Edfàk (-ta, -téa)
Effet Edfàk
Efféminé Adkáseman ɐdˈkɐsəmɐn
Effraie Efárav
Effrayer Skær (-a, -ía)
Effritement Skonùsat
Effriter Skonùsen
Effroi Skærat
Égal Iquæl
Également Iquælas
Égaler Iquæles (-sa, -ésa)
Égalisation Adiquælentyn ɐdiˈkwɛːlɛntən
Égaliser Adiquælen (-na, -éna)
Égaliseur Adiquælsent
Égalitaire Iquælentar
Égalitarisme -iste Iquælentesem
-set
Égalité Iquælet
Égard Adýv
Égarement Slunat
Égarer Slune (-a, -a)
Égayer Adfrĕles (-sa, -ésa)
Église Sjæl sjɛːl
Égo Egat
Égoïne Xitráṅxat
Égoïsme, -te Egatésem, -éset, -ésdu
Égorger Gargleskùtes (-ca, -ésa) ˌgɐʁgləɬˈkytəs
Égout Subkán
Égoutier Subkándu subˈkɐndy
Égoutter Dysàques (-usa, úsa)
Égouttoir Dysàqusat
Eh! Hàj!
Éhonté Ugnàlon
Eiglefin Aglifyçh
Éjaculation Uspèrmentyn
Éjaculer Uspèrm (-a, -éa)
Élasticité Làstiget
Élastique Làstig
làstik
Élastomère Lastòlymat]]
Électeur Enlèktordu ənˈlɛktɔʁdy
Élection Enlèktyn
Électricien Elekwàrdu
Électricité Elèktriçitet eˈlɛktʁiˌsitət
Électrique Elèktrig
Électro-acoustique Elektrakústig, -ik
Électron Elèktroṅ
Électronique Elèktronig (alz.) -ik (n)
Élément Çok
inèst
Élémentaire Çoken
inèsten
ezéren
Éléphant Lefaṅt
Éléphantesque Lefaṅten
Élevage Zómerat
Élévation Baquaved
Élève Adlèrdu
Élever Zómeren
Adlùferen
edùken (-na, -éna)
adhooges (-sa, -ésa)
Elfe (-du)Ælevdu
Élire Enlèk (-ta, -téa) ənlɛk
Élocution Omlokùtyn
Élu Enlèktan, enlèkdu
Élucubration Erkoṅgýntyn
Neçhkoṅgýntyn
Lukùbrentyn
Émanation Olmànentyn ɔlˈmanɛntən
Émaner Olmànes
Émasculation Uspynziyrtyn ˌuɬpənˈziːʁtən
Émasculer Uspynziyrj (-a, -ía) uɬpənˈziːʁj
Emballage Olpàkat
pàkdat]]
Emballement Pàkdat
enobàkat]]
Emballer Pàkes (-xa, -ésa)
enobàk (-ta, -téa)
erplàc (-a, -éa)
Embellir Adriylen (-na, -éna)
Embellissement Adriylat
Emboucher Adsýlmes (-a, -ésa)
dem adfjòrdes
Embouchure Sylsat
Usflúmat
sɪlsɐt yçˈflumɐt ysˈflumɐt
Embourber Adbòrbj (-a, -ía)
Embrasement Igendat
Embraser Igendes (-a, -ésa) igəndɛs igɛndəs
Embrassade Inpradhèsmat
Embrasser Inpradhès (-a -ésa)
smàke (-a, -éa)
Embrayage Grĕṅklédat, -sent gʁœ̃nˈkledɐt
Embrayer Grĕṅkles (-a, -ésa) gʁœ̃nˈkləs
Embrigadement Imbrikáṅdat imbʁiˈkɑ̃ndɐt
Embrigader Imbrikáṅd (-a, -ía)
Embringuer Açhàkjaden (-a, -éna)
Émerveillement Achòdat
Inchòdenat
Émerveillement Inchòdenat
Émerveiller Inchòden]] inˈʃɔdən
Émettre Olmènte (-a, -éa)
Émeu Uum yːm
Émission Olmèntyn
Emménagement Indukùrat
Emménager Indukùres (-sa, -ésa)
Emmener Abliyd (-a, -ía)
Emmerdements Inçhógate
Emmerder Inçhóges (-xa, -ésa)
Émotif Menstàtis mənˈʃatis
Émotivité Menstàtisnet mənˈʃatiɬnət
Émotion Menstàtyn
Émouvoir Admenstàte (-a, -éa)
Empaler Traṅspiyk (-a, -ía)
Empêchement Osdòrat
Empêcher Osdòr (-a, -ía)
Empereur Imprízh (-dak)
Empilement Aṅstárgat
Empiler Aṅstárges (-a, -ésa)
Empire Imprízhym
imprílaṅd
Empirique Impírig
Empirisme Impírisem -ésem
Emploi Żhob ʤɔb
Employé (n) Żhobdu
Employer Żhobes (-ψa, -ésa)
Employeur Żhobegdu
Emporter Abfær (-a, -ía)
Empreinte Lymárq ləˈmɐʁk
Emprunt Leen
Emprunter Adleenes (-sa, -ésa)
Emprunteur Adleendu

Ea | E | En-tête | Aneuvien | En