IDEO ANV Ed

Un article de Ideopedia.

(Différences entre les versions)
m
m (m à j)
Ligne 14 : Ligne 14 :
|-
|-
|Éducatif
|Éducatif
-
|Alùferis
+
|Lùferis
-
|ɐˈlyfeʁis
+
|lyfeʁis
|-
|-
|Éducation
|Éducation
-
|Alùfertyn
+
|Lùfertyn
-
|ɐˈlyfəʁtɪn
+
|lyfəʁtɪn<br/>lyfɛχtən
|-
|-
|Éducateur
|Éducateur
-
|[[IDEO_ANV_Remarques_D#Les_mots_en_.E2.80.93du|<font color=black>Alùferdu</font>]]
+
|[[IDEO_ANV_Remarques_D#Les_mots_en_.E2.80.93du|<font color=black>Lùferdu</font>]]
-
|ɐdˈlyfəʁdy
+
|lyfɛʁdy
|-
|-
|Éduquer
|Éduquer
-
|Alùferen (-na, éna)
+
|Lùferen (-na, éna)
-
|ɐˈlyfeʁən
+
|lyfeʁən
|-
|-
|Effectif
|Effectif
-
|[[IDEO_ANV_Remarques_Ea#Effectif|Edfàkis<br/>rœntat]]
+
|[[IDEO_ANV_Remarques_Ea#Effectif|Edòris<br/>rœntat]]
-
|ədˈfakis<br/>ʁɔ̃ːntɐt
+
|eˈdɔʁis<br/>ʁɔ̃ːntɐt
|-
|-
|Effectivement
|Effectivement
-
|Edfàkas
+
|Edòras
-
|ədˈfakɐs
+
|eˈdɔʁɐs
|-
|-
|Effectuer
|Effectuer
Ligne 42 : Ligne 42 :
|-
|-
|Effet
|Effet
-
|Edfaa
+
|Edòrad
-
|ətˈfɐː
+
|eˈdɔʁɐd
|-
|-
|Efféminé
|Efféminé
-
|Akáseman
+
|káseman
-
|ɐˈkɐsəmɐn
+
|kɐsəmɐn
|-
|-
|Effondrement
|Effondrement
Ligne 62 : Ligne 62 :
|-
|-
|Effort
|Effort
-
|Stàrat
+
|Stàrad
-
|çtaʁɐt
+
|çtaʁɐd
|-
|-
|Effraie
|Effraie
Ligne 94 : Ligne 94 :
|-
|-
|Égaler
|Égaler
-
|Iquæles (-sa, -ésa)
+
|Iquælen (-sa, -ésa)
-
|iˈkwɛːləs
+
|iˈkwɛːlən
|-
|-
|Égalisation
|Égalisation
-
|Adiquælentyn
+
|Iquæltyn
-
|ɐdiˈkwɛːləntɪn
+
|iˈkwɛːltən
|-
|-
|Égaliser
|Égaliser
-
|Adiquælen (-na, -éna)
+
|Iquæles (-sa, -ésa)
-
|ɐdiˈkwɛːlən
+
|iˈkwɛːləs
|-
|-
|Égaliseur
|Égaliseur
-
|Adiquælsent
+
|Iquælsent
-
|ɐdiˈkwɛːlsənt
+
|iˈkwɛːlsənt
|-
|-
|Égalitaire
|Égalitaire
Ligne 126 : Ligne 126 :
|-
|-
|Égarement
|Égarement
-
|Slunat
+
|Slunad
-
|çlunɐt
+
|çlunɐd
|-
|-
|Égarer
|Égarer
Ligne 134 : Ligne 134 :
|-
|-
|Égayer
|Égayer
-
|Adfrĕles (-sa, -ésa)
+
|Avrále (-a, -éa)
|ɐtˈfʁœləs
|ɐtˈfʁœləs
|-
|-
Ligne 170 : Ligne 170 :
|-
|-
|Égouttoir
|Égouttoir
-
|Dysàqusat
+
|Dysàquso
-
|dəsˈɐkusɐt
+
|dəsˈɐkuso
|-
|-
|Eh!
|Eh!
Ligne 182 : Ligne 182 :
|-
|-
|Eiglefin
|Eiglefin
-
|Aglifysk
+
|Aglifásk
-
|ɐgliˈfɪçk
+
|ɐgliˈfiçk
|-
|-
|Éjaculation
|Éjaculation
Ligne 218 : Ligne 218 :
|-
|-
|Électricité
|Électricité
-
|Elèktriçitet
+
|Elèktrisitet
|eˈlɛktʁiˌsitət
|eˈlɛktʁiˌsitət
|-
|-
Ligne 250 : Ligne 250 :
|-
|-
|Éléphantesque
|Éléphantesque
-
|Lefaṅten
+
|Lefaṅton
-
|lefɑ̃ntən
+
|lefɑ̃ntɔn
|-
|-
|Élevage
|Élevage
-
|Zómerat
+
|Zomerat
|zomeʁɐt
|zomeʁɐt
|-
|-
Ligne 270 : Ligne 270 :
|-
|-
|Elfe
|Elfe
-
|[[IDEO_ANV_Remarques_D#Les_mots_en_.E2.80.93du|<font color=black>Ælevdu</font>]]
+
|[[IDEO_ANV_Remarques_Ea#Elfe|<font color=black>Ælv</font>]]
-
|ɛːləvdy
+
|ɛːlf
|-
|-
|Élimer
|Élimer
Ligne 318 : Ligne 318 :
|-
|-
|Emballage
|Emballage
-
|[[IDEO_ANV_Remarques_Em#Embal-|Olpàkat<br/>pàkdat]]
+
|[[IDEO_ANV_Remarques_Em#Embal-|Olpàkad<br/>pàkat]]
-
|ɔlˈpakɐt<br/>pakdɐt
+
|ɔlˈpakɐd<br/>pakɐt
|-
|-
|Emballement
|Emballement
Ligne 397 : Ligne 397 :
|ɐˈʃakjɐdən
|ɐˈʃakjɐdən
|-
|-
-
|Embrouille
+
|Embrouille<font color=brown>r</font>
-
|Iċhàm
+
|Iċhàm<font color=brown>e (-a, -éa)</font>
-
|iˈt͡ʃam
+
-
|-
+
-
|Embrouiller
+
-
|Iċhàme (-a, -éa)
+
|iˈt͡ʃam
|iˈt͡ʃam
|-
|-
Ligne 414 : Ligne 410 :
|-
|-
|Émerveillement
|Émerveillement
-
|Achòdat<br/>Ichòdenat
+
|Achòda<br/>Ichòda
-
|ɐˈʃɔdɐt<br/>iˈʃɔdənɐt
+
|ɐˈʃɔdɐ<br/>iˈʃɔdɐ
|-
|-
|Émerveiller
|Émerveiller
Ligne 478 : Ligne 474 :
|-
|-
|Empêchement
|Empêchement
-
|Osdòrat
+
|Osdòret
-
|ɔçˈdɔʁɐt
+
|ɔçˈdɔʁət
|-
|-
|Empêcher
|Empêcher
Ligne 486 : Ligne 482 :
|-
|-
|Empereur
|Empereur
-
|Imprízhdak
+
|Imprízhor
-
|imˈpʁiʒdɐk
+
|imˈpʁiʒɔʁ
|-
|-
|Emphase
|Emphase
Ligne 498 : Ligne 494 :
|-
|-
|Empilement
|Empilement
-
|Aṅstárgat
+
|Anstárgat
-
|ɑ̃ˈçtɐʁgɐt
+
|ɐnˈçtɐʁgɐt
|-
|-
|Empiler
|Empiler
-
|Aṅstárges (-a, -ésa)
+
|Anstárges (-a, -ésa)
-
|ɑ̃ˈçtɐʁgəs
+
|ɐnˈçtɐʁgəs
|-
|-
|Empire
|Empire
Ligne 532 : Ligne 528 :
|Żhoburvíndu
|Żhoburvíndu
|ˌd͡ʒɔbuʁˈvindy
|ˌd͡ʒɔbuʁˈvindy
 +
|-
 +
|Empoisonnement
 +
|ivénypad
 +
|iˈvenipɐd
 +
|-
 +
|Empoisonner
 +
|ivénype (-a, -éa)
 +
|iˈvenip
 +
|-
 +
|Emportement
 +
|adiyrrad
 +
|ɐdˈiːʁɐd
|-
|-
|Emporter
|Emporter
Ligne 541 : Ligne 549 :
|ləˈmɐʁk
|ləˈmɐʁk
|-
|-
-
|Emprunt<font color=brown></font>
+
|Emprunt<font color=brown>er</font>
|Leen<font color=brown>e (-a, -éa)</font>
|Leen<font color=brown>e (-a, -éa)</font>
|leːn
|leːn

Version du 24 septembre 2016 à 13:16

Français Aneuvien A.P.I.
Édicule Axhoos ɐˈkʃoːs
Édredon Ensœvat ənˈsuːvɐt
Éducatif Lùferis lyfeʁis
Éducation Lùfertyn lyfəʁtɪn
lyfɛχtən
Éducateur Lùferdu lyfɛʁdy
Éduquer Lùferen (-na, éna) lyfeʁən
Effectif Edòris
rœntat
eˈdɔʁis
ʁɔ̃ːntɐt
Effectivement Edòras eˈdɔʁɐs
Effectuer Edòr (-a, -ía) eˈdɔʁ
Effet Edòrad eˈdɔʁɐd
Efféminé káseman kɐsəmɐn
Effondrement Lovràgat lɔvˈʁɐgɐt
Effondrer Lovràge (-a, -éa)
legràge (-a, -éa)
lɔvˈʁɐg
ləgˈʁɐg
Efforcer (s'_) Stàren (-na, -éna) çtaʁən
Effort Stàrad çtaʁɐd
Effraie Efárav eˈfɐʁɐf
Effrayer Skær (-a, -ía) çkɛːʁ
Effritement Skonùsat çkoˈnysɐt
Effriter Skonùsen (-na, -éna) çkoˈnysənɐt
Effroi Skærat çkɛːʁɐt
Égal Iquæl iˈkwɛːl
Également Iquælas iˈkwɛːlɐs
Égaler Iquælen (-sa, -ésa) iˈkwɛːlən
Égalisation Iquæltyn iˈkwɛːltən
Égaliser Iquæles (-sa, -ésa) iˈkwɛːləs
Égaliseur Iquælsent iˈkwɛːlsənt
Égalitaire Iquæltar iˈkwɛːltɐʁ
Égalitarismte Iquælesemt iˈkwɛːlesəmt
Égalité Iquælet iˈkwɛːlət
Égard Adýv ɐˈdɪf
Égarement Slunad çlunɐd
Égarer Slune (-a, -a) çlun
Égayer Avrále (-a, -éa) ɐtˈfʁœləs
Église Sjæl sjɛːl
Égo Ega egɐ
Égocentrismque Egsenesem ɛgzənˌesəm
Égoïne Xitráṅxat ksiˈtʁɑ̃nsɐt
Égoïsmte Egatesemt
egatesdu
egɐˌtesəmt
egɐˌtɛçdy
Égorger Gargleskùtes (-ca, -ésa) ˌgɐʁgləçˈkytəs
Égoutier Subkándu supˈkɐndy
Égoutter Dysàqus (-a, úsa) dəsˈɐkus
Égouttoir Dysàquso dəsˈɐkuso
Eh! Hàj! aj
Éhonté Ugnàlon yˈgnalɔn
Eiglefin Aglifásk ɐgliˈfiçk
Éjaculation Uspèrmentyn yçˈpɛʁməntɪn
Éjaculer Uspèrme (-a, -éa) yçˈpɛʁmə
Élasticité Làstiget laçtigət
Élastique Làstigk laçtik
Élastomère Lastòlymat]] lɐçˈtɔlimɐt
Électeur Enlèktordu ənˈlɛktɔʁdy
Élection Enlèktyn ənˈlɛktɪn
Électricien Elekwàrdu elɛkˈvaʁdy
Électricité Elèktrisitet eˈlɛktʁiˌsitət
Électrique Elèktrig eˈlɛktʁik
Électro-acoustique Elektrakústikg elɛktʁɐˈkuçtik
Électron Elèktroṅ eˈlɛktʁɔ̃
Électronique Elèktronikg eˈlɛktʁɔnik
Élément Cok
inèst
sɔk
inˈɛçt
Élémentaire Coken
inèsten
ezéren
sɔkən
inˈɛçtən
əzˈeʁən
Éléphant Lefaṅt lefɑ̃nt
Éléphantesque Lefaṅton lefɑ̃ntɔn
Élevage Zomerat zomeʁɐt
Élévation Baquaved bɐkwɐvəd
Élève Lerdu lɛʁdy
Élever Zómeren (na, -éna)
Adlùferen (na, -éna)
edùken (-na, -éna)
adooges (-sa, -ésa)
zomeʁən
ɐdˈlyfɛʁən
eˈdykən
ɐdˈoːgəs
Elfe Ælv ɛːlf
Élimer Zhrùs (-a, -a) ʒʁys
Élimination Ustápentyn yçˈtɐpəntɪn
Éliminer Ustápes (-ψa, -ésa) yçˈtɐpəs
Élire Enlèk (-ta, -téa) ənlɛk
Élocution Omlokùtyn ɔmloˈkytɪn ɔmlɔˈkytɪn
Élu Enlèktanenlèkdu ənˈlɛktɐndy
Élucubration Erkoṅgýntyn
Nechkoṅgýntyn
Lukùbrentyn
əʁkɔ̃nˈgɪntən
nəʃkɔ̃nˈgɪntən
luˈkybʁəntin
Émanation Olmànentyn ɔlˈmanəntɪn
Émaner Olmànes (-sa, -śa) ɔlˈmanəs
Émasculation Uspynziyrtyn ˌyçpənˈziːʁtən
Émasculer Uspynziyrj (-a, -ía) yçpənˈziːʁj
Emballage Olpàkad
pàkat
ɔlˈpakɐd
pakɐt
Emballement enobàkat ənɔˈbakɐt
Emballer Pàkes (-xa, -ésa)
enobàk (-ta, -téa)
erplàc (-a, -éa)
pakəs
ənɔˈbak
əʁplats
Embaumer Ipálmes iˈpɐlməs
Embellir Adriylen (-na, -éna) ɐdˈʁiːlən
Embellissement Adriylnat ɐdˈʁiːlnɐt
Embobiner Ispœles
spuchèk
içpuːləs
çpuˈʃɛk
Emboucher Aċýlmes (-a, -ésa)
dem adfjòrdes
ɐˈt͡sɪlməs
ˌdəmɐtˈfjɔʁdəs
Embouchure Sylsat
usflúmat
sɪlsɐt yçˈflumɐt
ysˈflumɐt
Embourbement Abòrbjat ɐˈbɔʁbjɐt
Embourber Abòrbj (-a, -ía) ɐˈbɔʁbj
Embrasement Igénat igˈenɐt
Embraser Igénes (-a, -ésa) igˈendəs
Embrassade Ipradhèsmat iˈpʁɐdəsmɐt
Embrasser Iprádhes (-a -ésa)
smlàke (-a, -éa)
inˈpʁɐdəs
çmlak
Embrayage Grĕṅklédatsent gʁœ̃nˈkledɐtsənt
Embrayer Grĕṅkles (-a, -ésa) gʁœ̃nˈkləs
Embrigadement Ibrikáṅdat ibʁiˈkɑ̃ndɐt
Embrigader Imbrikáṅd (-a, -ía) iʁiˈkɑ̃nd
Embringuer Achàkjaden (-a, -éna) ɐˈʃakjɐdən
Embrouiller Iċhàme (-a, -éa) iˈt͡ʃam
Émergence Usmèrget ysˈmɛʁgət
Émerger Usmèrge (-a, -éa) ysˈmɛʁg
Émerveillement Achòda
Ichòda
ɐˈʃɔdɐ
iˈʃɔdɐ
Émerveiller Ichòden]] iˈʃɔdən
Émettre Olmènte (-a, -éa) ɔlˈmɛntə
Émeu Uum yːm
Émission Olmèntyn ɔlˈmɛntɪn
Emménagement Indukùrat induˈkyʁɐt
Emménager Indukùres (-sa, -ésa) induˈkyʁəs
Emmener Abliyd (-a, -ía) ɐbˈliːd
Emmerdement Ikòprat iˈkɔpʁɐt
Emmerder Ikòpren
akòpren
iɐˈkɔpʁən
Emmurer Invále (-a, -éa) inˈvɐl
Émotif Menchàtis mənˈʃatis
Émotivité Menchàtet mənˈʃatət
Émotion Menchàtyn mənˈʃatɪn
Émouvoir Menchàte (-a, -éa) mənˈʃat
Empaler Traṅspiyk (-a, -ía) tʁɑ̃sˈpiːk
Empêchement Osdòret ɔçˈdɔʁət
Empêcher Osdòr (-a, -ía) ɔçˈdɔʁ
Empereur Imprízhor imˈpʁiʒɔʁ
Emphase Erboarat əʁˈbɔːʁɐt
Emphatique Erboarig əʁˈbɔːʁik
Empilement Anstárgat ɐnˈçtɐʁgɐt
Empiler Anstárges (-a, -ésa) ɐnˈçtɐʁgəs
Empire Imprízhym
imprílaṅd
imˈpʁiʒəm
imˈpʁilɑ̃nd
Empirique Ipírig iˈpiʁik
Empirisme Ipírisem iˈpiʁisəm
Emploi Żhob d͡ʒɔb
Employé (n) Żhobdu d͡ʒɔbdy
Employer Żhobes (-ψa, -ésa) d͡ʒɔbəs
Employeur Żhoburvíndu ˌd͡ʒɔbuʁˈvindy
Empoisonnement ivénypad iˈvenipɐd
Empoisonner ivénype (-a, -éa) iˈvenip
Emportement adiyrrad ɐdˈiːʁɐd
Emporter Abfær (-a, -ía) ɐpˈfɛːʁ
Empreinte Lymárq ləˈmɐʁk
Emprunter Leene (-a, -éa) leːn
Emprunteur Leenordu leːnɔʁdy

Ea | E | En-tête | Aneuvien | En