Sersikam Luz09

Un article de Wikikrenteem.
Dimplekura va 22:48, 5 balemeaksat 2012 gan Wikimistusik (Keyaksera | contribs)

(diff) ← Version précédente | view current revision (diff) | Version suivante → (diff)
Jump to: navigation, search

Sersikam


Lerdeaf luz[modifier]

Jin folí da in va lamara ke govitasveri se otceson ve impavantayar. Ba gazda ke maltalara, va intafa winta ve vunhuyur. Va intaf tegiraf tculk yo trumon baseroltayar. Va toloy tegiraf tculk digiyir. Ise batcoba tiyir delvejafa ta tuidulara va gazdestu. Va tenanteyanaf tculk dere digiyir. Vexe, inde kaliyir, « Meviele grupet ! » Va tel anteyanaf dere baseroltayar. Ede zo co-baseroltanhar, tculk zijnon is vexon medivlankeson co-sokanteyawer. Tculkafa divlankera tir dum keldegateyara. Denon moe minafa tawava min tit omarsaf ta baseroltara va tculk. Batdume sin va min gikoargeped.

Sersikam va ironokafa cabdaalanga se kexamon dere ve solimpayar. Foliyir da meviele co-dimlapitir. Vexe kota bata yastafa kobara se sedme in nuvelayad zijnapafa. Ise, viele va imwa ironokon ve sisteyer ise lev poz vaon ve bravayar, ve kosmayar da djuborer.

- Done, pu imwa ve kaliyir.

Vexe in me ve dulzeyer.

- Done, in ve tolkaliyir.

Imwa ve bobayar. Vexe me tiyir golde ermiala.

- Jin tiyí fitulaf, pu in adim ve kaliyir. Pu rin ixererú. Lagal da til kalaf.

In meculimenon ve zo akoyer. Zavzayar rwalten, ontinon poz bene nuba. Va bata vumeltafa zijnuca me vangrupeyer.

- Vexe en, va rin rená, imwa ve kaliyir. Golde jin va mecoba grupeyer. Batcoba tir vestafa. Vexe rin tiyil lifitulaf dam jin. Lagal da til kalaf… Iskel da bat poz tir aulaf. Vaon mea kuraní.

- Vexe suka…

- Jin maneke me ermialé… Fedaf mielgael va jin tukiewatar. Tí imwa.

- Vexe bonol yo…

- Ede va bord yo jin co-djugrupé, va toloya ok baroya goma co-golevburé. Nuvelar da batcoba tir listapafa. Edeme, toktan va jin co-woratá ? Rin, sumeon titil. Luxe bonolap se, va mecoba kivar. Va kotceem digí.

Ise in va intafa balemoya torsta opelkon nediyir. Azon loplekuyur :

- Batinde me rosokel, zunesa. Rin al gorar da mallanir. Mallanil !

Kire vol djumeyer da in va bores in wir. Tiyir imwa intotcafa maneke…

  Xanto  
Vergumvelt Le Petit Prince
Sutesik Antoine de Saint-Exupéry
Piskura -
Ava Francava
Evla 1943
  Kalkotavara  
Vergumvelt Sersikam
Kalkotavasik Webmistusik
Piskura Kotava.org
Evla 2007
Klita Kalkotavaks
  Krentduga  
Webesik Sab
Krentduga Compare.jpg Tuenayana


Jonbukiraca.jpg
Sersikam
(Saint-Exupéry)
← 8-eaf luz - 9-eaf luz - 10-eaf luz →

Récupérée de « https://www.europalingua.eu/bad_wikikrenteem/index.php?title=Sersikam_Luz09&oldid=4280 »